Open Procurement Albania

Miratimi i Tekstit të Marrëveshjes mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe Distributorit të Autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret” A.S. për Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Miratimi i Tekstit të Marrëveshjes mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe Distributorit të Autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret” A.S. për Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës

______________________________
Efektet financiare
Efektet financiare, që rrjedhin nga marrëveshja bashkëlidhur këtij akti normativ, përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2021.
- Fondi rezervë eshte ne vleren 5 000 milionë lekësh ( neni 14 i Ligjit Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021 i ndryshuar").

______________________
Karakteristika te vasksines: (Referuar publikimit ne Open Data te dates 08.03.2021 ):
 • Shteti i origjines - Republika Popullore e Kinës;
 • Data e aprovimit fillestar - ne korrik 2020;
 • Eksperimentuar ne 5 vende;
 • Aprovuar per perdorim ne 16 shtete; ( Vendet aprovuese janë në kontinentin Aziatik dhe në kontinente si Amerika e Veriut dhe Amerika e Jugut);
 • I perket llojit joaktiv (Inactivated), patogjen i vdekur që nuk mund të replikojë vetvetën.
Nr. Reference .
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Miratim tekst-Marreveshje me Akt Normativ (Vaksinat Anti-covid)
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve
Data e mbajtjes se tenderit
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues Te dhena mbi kompanine distributore te autorizuar:

Kompania Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret A.S. eshte e themeluar sipas ligjeve te Turqise, me seli kryesore ne Mustafa Kemal Mah. 2076 Sok. Nr: 8/3 Cankaya, Ankara, Republika e Turqise.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KEYMEN ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates 22-03-2021
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Në datë 22.03.2021, Këshilli i Ministrave ka nxjerr Akt Normativ me nr 9, Për Miratim të tekstit të Marrëveshjes ndërmjet Pala Shteti Shqiptar: Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, me Distributorin Autorizuar shoqërinë turke Keymen Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.

  Objekt i Marrëveshjes:

  "Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me Vaksinën e Inaktivizuar Kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës."

  Neni 3 i Aktit Normativ detyron Institucionet dhe Palët që mos bëjnë publike tekstin e marrëveshjes dhe efektet financiare.
  Pas Nënshkrimit Këshilli i Ministrave Miratoi me Aktin Normativ Nr.10 datë 24.03.2021 Marrëveshjen e Palëve.

  Efektet financiare

  Ky akt normativ ka efekte financiare të cilat do të përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.

  Ligji për buxhetin e shtetit që nga miratimi i tij deri në prill 2021, ka ndryshuar 3 herë. Akt Normativ Nr. 8, datë 22.3.2021 – Fondi Rezervë parashikohet të jetë në masën prej 5 miliardë lekë ( ishte 4 miliard, është shtuar me 1 miliard).
  Qëllimi i hartimit të këtij akti normativ është sigurimi i fondit të nevojshëm për përballimin e shpenzimeve për blerjen e vaksinës. Shuma totale është 10 000 000 ( dhjete milionë) USD.
  Instituti i Shëndetit Publik është institucioni që do të kryeje pagesën e dozave të vaksinave.
  Akti normativ përcakton vetëm një ndryshim në shpenzimet buxhetore, një rialokim midis dy elementeve të fondit rezerve dhe, përkatësisht:
  Sipas VKM Nr. 174/2021 u vendos që ISSH të bëjë pagesën prej 10 milion USD (dollarë amerikan) në favor të distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret” A.S., për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 (vero cell), Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. Ne piken 2 të vendimit përcaktohet që Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2021, për ISHSH, i shtohet ekuivalenti në lekë i shumës 10 000 000 USD. Fondi, sipas pikës 2 të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2021.

  Distributori Turk njofton pamundësi për furnizim me Vaksinë Prodhim dhe Paketim Kinez. Përmes Akt Normativ Nr. 14, datë 7.4.2021 – Për disa ndryshime dhe shtesa në Aktin Normativ nr. 9, datë 22.03.2021, është bërë ndryshim i Titullit dhe Objektit të Marrëveshjes Mes Palëve.

  Relacioni shoqërues qartëson se Kompania distributore ka bërë të ditur se është ndërprerë nga Kinezja Sonovac Life Sciences furnizimi me produktin CoronaVac Covid 19 – Vero Cell si një produkt i Përfunduar. Pas kësaj distributorI ka marrë furnizim me produktin Coronavac 600SU/IM- Suspension për injeksion të paketuar në flakon 0,5 ml, qe përmban substancën aktive antigjenin viral ‘Sars-CoV-2’ të inaktivizuar, të zhvilluar nga SinoVac Life Science Co., Ltd., prodhuar në Republikën Popullore të Kinës Paketuar në Republikën e Turqisë nga shoqëria Keymen. Për këtë Arsye Palës Shqiptare i propozohet që furnizimi të vazhdojë me produktin Paketim Turk.

  Pala Shqiptare duke u konsultuar edhe me Komitetin Teknik të Imunizimit (mbledhje data 6 Prill 2021), vendosi të konsiderojë efekte të njëjta dhe të pranojë propozimin e Palës Kontraktore.

  14 Prill 2021, Qeveria shton 2 miliard lek në Buxhetin e Shtetit për Fond Rezervë Vaksina dhe situata Covid 19.
  me qellim përballimin e shpenzimeve të blerjes se vaksinave gjate vitit 2021, si pasoje edhe e shpenzimeve të tjera eventuale të qeverise që lidhen me pandeminë COVID-19.

  Per me shume Informacion lexo publikimin ne Open Data (date 05.05.2021 ).

  ______________________________
  Sipas VKM-se nr.357 date 16.06.2021 eshte vendosur kryerja e pagesës se shumes prej 10 000 000 USD nga Instituti i Shëndetit Publik per dozat të vaksinave anticovid-19, sipas kushteve të përcaktuara në marrëveshjen e miratuar me Aktin Normativ nr.22, datë 21.5.2021.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Rënditje Kronologjike Aktesh nënligjore:

  - AKT NORMATIV Nr. 9, datë 22.3.2021 Për Miratimin e Tekstit të Marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe Distributorit të Autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret" A.Ş. për Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me Vaksinën e Inaktivizuar Kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës.
  1. Relacioni Shoqërues
  2. Raporti i komisionit për dhënie mendimi (Komisioni për Ekonominë dhe Financat )
  3. Raporti i komisionit për dhënie mendimi (Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë)
  4. Raporti i komisionit përgjegjës (Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut)
  - AKT NORMATIV Nr. 10, datë 24.3.2021 Për Miratimin e Marrëveshjes se nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe Distributorit të Autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret" A.Ş. për Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me Vaksinën e Inaktivizuar Kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës.
  1. Relacioni Shoqërues
  2. Raporti i komisionit për dhënie mendimi ( Komisioni për Ekonominë dhe Financat)
  3. Raporti i komisionit për dhënie mendimi (Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë)
  4. Raporti i komisionit përgjegjës (Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut)
  - Ligj Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021"
  ndryshuar me:
  1. AKT NORMATIV Nr.4, datë 5.2.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar , i miratuar me Ligj Nr. 25/2021
  2. AKT NORMATIV Nr. 8, datë 22.3.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar
  3. AKT NORMATIV Nr. 18, datë 14.4.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar
  - VKM Nr. 174, datë 24.3.2021 Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave, që rrjedh nga marrëveshja ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret" A.Ş., për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (vero cell) Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës

  - AKT NORMATIV Nr.14, datë 7.4.2021 Për disa ndryshime dhe shtesa në Aktin Normativ nr. 9, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret" a.ş, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës"
  1. Relacioni Shoqërues
  2. Raporti i komisionit për dhënie mendimi (Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë)
  - AKT NORMATIV Nr.17, datë 8.4.2021 Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
  1. Relacioni Shoqërues
  2. Raporti i komisionit për dhënie mendimi (Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë)
  Njoftim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë.10.05.2021 "Rritet mbështetja buxhetore për blerjen e vaksinave anti covid."
  Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.21, datë 19.5.2021 "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes së furnizimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş."
  Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.22, datë 21.5.2021 "Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar të furnizimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş."
  Ligj Nr. 75/2021 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 21, datë 19.5.2021 "Për miratimin e tekstit të marrëveshjes së furnizimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.S"
  Ligj Nr. 76/2021 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 22, datë 21.5.2021 "Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar të furnizimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET" A.S"
  ______________________
  VKM nr. 357 datë 16.06.2021 Për Kryerjen nga Instituti i Shëndetit Publik të pagesës së dozave të vaksinave anticovid-19, sipas kushteve të përcaktuara në marrëveshjen, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të Shëndetit Publik, dhe distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret”, A.Ş, të miratuar me aktin normativ nr.22, datë 21.5.2021, të Këshillit të Ministrave.