Open Procurement Albania

Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës"

Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Tenderit Rikonceptimi i skemes se furnizimit me ujë ne zonen e Qesarakes Rr."Shefqet Kukës".
. Burimi i Financimit : Fonde të vëna në dispozicion nga të ardhurat e UKT sh.a. ne mbeshtetje te Projekt Buxhetit për periudhen 2020-2021-2022 të shoqërisë UKT-sha, Nr 28886/1 Prot, Datë 17.12.2019.
Nr. Reference REF-54279-03-12-2020
Vlera / Fondi Limit 144 227 727,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 13-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 15-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues Sireta 2F” sh.p.k & Euroalb sh.p.k
Agri Konstruksion sh.p.k & Kacdedja sh.p.k
Gjikuria sh.p.k
”Colombo” sh.p.k & ” Llazo ” sh.p.k & “Zdravo” sh.p.k
”Everest” sh.p.k & “Arbtrans -2010 sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
”Beis” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ”Everest” sh.p.k -“Arbtrans -2010 sh.p.k -“Kronos Konstruksion” sh.p.k
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 127 323 491,00
  Data e shpalljes se fituesit 29-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 152788189
  Data e lidhjes se kontrates 03-07-2020
  Kohezgjatja e kontrates 6 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga BO” Beis& Ergi sh.p.k hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr. Prot. 7684 datë 11.05.2020.
  Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e BOE, ka konkluduar sa më poshtë: Nuk janë marrë parasysh pretendimet e ngritura nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë të mësipërm dhe është konsideruar i drejtë dhe i bazuar në ligj, Vendimi i Komisionit të Vleresimit të Ofertave. Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë në dijeni Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Beis & Ergi ” sh.p.k “ me ane të shkresës Nr. K-7684/1 datë 15.05.2020 (administruar në dosjen e prokurimit). Gjatë ezuarimit të afateve të ankimimit BO” Beis & Ergi ” sh.p.k nuk kanë ushtruar të drejtën e ankimimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga BO” Agri Konstruksion & Kacdedja sh.p.k hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr. Prot 7733 datë 12.05.2020.
  Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e BOE, ka konkluduar sa më poshtë: Nuk janë marrë parasysh pretendimet e ngritura nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë të mësipërm dhe është konsideruar i drejtë dhe i bazuar në ligj, Vendimi i Komisionit të Vleresimit të Ofertave. Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë në dijeni Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “ Agri Konstruksion & Kacdedja” sh.p.k “ me ane të shkresës Nr. K-7133/1 datë 18.05.2020 (administruar në dosjen e prokurimit).
  Më datë 28.05.2020 bashkimi i operatorëve ekonomikë “ Agri Konstruksion & Kacdedja” sh.p.k kanë ankimuar vendimin e AK pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Më datë 18.06.2020 pranë AK është depozituar vendimi i KPP-së nr.207/1 datë 16.06.2020 prot hyrës 1520 me anë të së cilës është vendosur mospranimi i ankesës të bashkimit”Agri Konstruksion sh.p.k & Kacdedja” sh.p.k si dhe lejimin e Autoritetit Kontraktor UKT sh.a me vazhdimin e hapave të proçedurës objekt prokurimi.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ”Sireta 2F” sh.p.k & Euroalb sh.p.k, për këto arsye:
  - BO nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.
  2. Agri Konstruksion sh.p.k & Kacdedja sh.p.k, për këto arsye:
  - BO nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.
  3. Gjikuria sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ”Everest” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ”Everest” sh.p.k viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ”Everest” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ”Everest” sh.p.k viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “Kronos Konstruksion” sh.p.k viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.42 - Dt.13-07-2020
  apelime_kpp /apelime/162651566732964.pdf

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data