Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Shkollës së Bashkuar Borizanë, & Palestër

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Krujë
Institucioni Prokurues Bashkia Krujë
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Shkollës së Bashkuar Borizanë, & Palestër
Nr. Reference REF-23712-08-11-2017
Vlera / Fondi Limit 61 797 973,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 14-08-2017
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-09-2017
Data e mbajtjes se tenderit 06-09-2017
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues Shendelli Shpk
REGLI SHPK & AGI KONS SHPK
Eglenti SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • REGLI SHPK - AGI KONS SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 61 478 539,00
  Data e shpalljes se fituesit 25-09-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 73774247
  Data e lidhjes se kontrates 08-11-2017
  Kohezgjatja e kontrates 90 ditë
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Shendelli Shpk
  Nuk ka paraqitur oferten ekonomike dhe asnje dokument tjeter ter kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit.
  2. Eglenti Shpk
  Subjekti ne kundershtim me piken 1./dh te Kritereve te vecanta te kualifikimit te kerkuara ne DST nuk ka paraqitur deklaraten mbi disponueshmerine e mjeteve sipas shtojces Nr.9 gjithashtu ne kundershtim me piken 2.3.13 te DST nuk ka paraqitur asnje dokument qe verteton disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike te kerkuara per realizimin e kontrates.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGI KONS SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGI KONS SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGI KONS SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGI KONS SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit NR.39 - DT.02-10-2017
  Lidhja e Kontrates NR.45 - DT.13-11-2017

  Rikonstruksion i Shkollës se Bashkuar, Borizanë & Palester

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Krujë
  Institucioni Prokurues Bashkia Krujë
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Shkollës se Bashkuar, Borizanë & Palester
  Nr. Reference REF-13830-05-18-2017
  Vlera / Fondi Limit 61 797 973,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 19-05-2017
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-06-2017
  Data e mbajtjes se tenderit 12-06-2017
  Nr. i Operatoreve Konkurues 15
  Operatore Konkurues Nika Shpk - Rajli Ndertim Shpk & Varaku.E Shpk - Meni Shpk & Xhengo Shpk - Elira Shpk - Jogi Shpk & Spektri Shpk - S.AG Shpk - Liqeni VII Sha - Kacdedja Shpk - Agri Construcion Shpk - Leon Construcion Shpk - Hastoci Shpk - Gandi Construcion Shpk & Alb Leaa International Shpk - BE-IS Shpk - Shamo Construcion Shpk - Shendelli Shpk
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • RAJLI NDERTIM SHPK - VARAKU E SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 42077476.82
  Data e shpalljes se fituesit 04-07-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 9 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. ‘’ Nika” sh.p.k. Ne kundershtim me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit sipas pikes 5 subjekti Nika shpk ka paraqitur listepagesat per periudhen janar 2016 - prill 2017 te pakonfirmuara nga drejtoria perkatese e tatimeve gjithashtu vertetimi nga administrata tatimore per numrin mesatar te punonjesve per cdo muaj per periudhen janar 2016 - prill 2017 eshte paraqitur vetem per periudhen janar - prill 2017 dhe mungon vertetimi per periudhen janar 2016 - dhjetor 2016.
  2. 2. “Bashkimi i operatoreve ekonomike “Meni” sh.p.k dhe “Xhengo" Shpk. Sipas ekstraktit te thjeshte dhe historik te QKB-se te paraqitur nga operatori ekonomik “Xhengo” sh.p.k rezulton se e ushtron aktivitetin dhe ne Durres. Per kete vend, ne kundershtim me kerkesen e DST-se, subjekti nuk ka paraqitur vertetimin e leshuar nga bashkia e Durresit per shlyerjen e te gjitha e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2017. Gjithashtu operatori ekonomik “Xhengo’’ sh.p.k bilancet e dy viteve ushtrimore kokretisht 2014, 2015 i ka paraqitur te pakonfirmuara nga Administrata Tatimore perkatese.
  3. Elira sh.p.k. Operatori ekonomik ne kundershtim me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit, nuk ka paraqitur vertetimin e leshuar nga administrata tatimore, qe verteton se per periudhen Janar 2016- Prill2017 ka nje punesim mesatar me te pakten 40 persona. Mungesa e licenses pengon per te verifikuar nese subjekti ka kapacitetet e duhura teknike si dhe stafin inxhinierik drejtuesper realizimin e punimeve.
  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ Jogi ” sh.p.k dhe ‘’Spektri ‘’ Shpk. Kontrata per punime te ngjashme e paraqitur nga subjekti Spektri shpk nuk e plotesojne kriterin 2.3.1/a.
  5. “Liqeni VII ” sh.a.Subjekti “Liqeni VII” sh.a nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per te vertetuar realizimin e puneve te ngjashme gjate tre viteve te fundit.
  6. “Shendelli ‘’sh.p.k. Subjekti pervec ekstraktit te QKB-se nuk ka paraqitur oferten ekonomike dhe asnje dokument tjeter ter kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit.
  Arsyeja e Anulimit Anulluar per arsyen se operatori ekonomik i kualifikuar fitues, bashkimi i operatoreve ekonomik “Rajli Ndertim” sh.p.k dhe “Varaku.E” sh.p.k, perfaqesues i bashkimit ‘’RAJLI NDERTIM’’ sh.p.k , nuk eshte paraqitur prane autoritetit kontraktor per te dorezuar sigurimin e kontrates dhe dokumentacionin e tenderit .
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RAJLI NDERTIM SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RAJLI NDERTIM SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RAJLI NDERTIM SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RAJLI NDERTIM SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit NR.28 - DT.17-07-2017
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit NR.30 - DT.31-07-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data