Open Procurement Albania

Rikonstruksion i shkolles 24 Maji dhe ambienteve sportive, Vlore

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Vlorë
Institucioni Prokurues Bashkia Vlore
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i shkolles 24 Maji dhe ambienteve sportive, Vlore
Nr. Reference REF-19646-04-25-2019
Vlera / Fondi Limit 82 981 479,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 26-04-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 28-05-2019
Data e mbajtjes se tenderit 28-05-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues SENKA
COLOMBO & ED KONSTRUKSION
LEON KONSTRUKSION
ELDA - VL
AIR KOMPONENT
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SENKA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 81 099 865,00
  Data e shpalljes se fituesit 22-08-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 97319838
  Data e lidhjes se kontrates 12-09-2019
  Kohezgjatja e kontrates 4 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë: Me vendimin nr.542/2019 të KPP.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqëria “LEON KONSTRUKSION”
  - Nuk ka paraqitur vertetim se i ka shlyer taksat vendore per vitin 2018, ne vendin e ushtrimit te aktivitetit Berat.
  - Per te provuar se ka pjesë të stafit të punësuar një teknik hidraulik në përmbushje të pikës 2.3.4 ”Për kapacitetin teknik” të dst, nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se dokumentacioni teknikut te paraqitur nuk është i vërtetuar me diplomë, nga institucionet e arsimit të mesëm profesional të akredituara sipas ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në RSH”.
  - Nga verifikimi i dokumentacionit në përmbushje të pikës 2.3.6 ”Për kapacitetin teknik” të dst, rezulton se operatori ekonomik ofertues nuk e disponon licencën kategoria III.2.B, por edhe ajo e paraqitur me kontratë shërbimi ka për objekt mbetje të llojit skrap, si dhe është e pashoqëruar me aktin e miratimit.
  - Makineria për shperndarrjen uniforme të kokrizave të gomës të barit artificial, në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e disponuar me kontratën e qirajsë me nr.1059 rep datë 27.05.2019 me shoqërinë “Neë Albajrak”, është e pashoqëruar me dokumentacionin që provon pronësinë mbi këtë mjet, pasi ndërkohe në përmbajtjen e kontratës përcaktohet që vërtetohet me dokumentacionin bashkëlidhur, por që nuk e ka.
  - Mjet multifunksional teleskopik (pirun + vinc) me krah mbi 10 m / vinç eskavator në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e deklaruar se disponohet me kontratën e nr.375 rep datë 27.02.2019, nga verifikimi i kryer rezulton se është për mjet me kosh dhe jo mjet multifunksional teleskopik (pirun + vinc).
  - Sperkates boje / makineri vijezimi në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e deklaruar se disponohet me faturën e tvsh nr.1602 datë 09.11.2010, e lëshuar nga subjekti “Cobalt”, nga verifikimi i kryer rezulton se përcakton pompë dhe sprucator.
  - Autobot në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e deklaruar se disponohet me kontratën e qirasë me subjektin ”Kond” me targa AA120NA, rezulton i dhënë me qera edhe një subjekti tjetër, pjesëmarrës në këtë procedurë.
  - Nga verifikimi i dokumentacionit në përmbushje të pikës 2.3.6 ”Për kapacitetin teknik” të dst, nuk figuron ne listepagesa në periudhën e kërkuar inxhinieri i deklaruar Alfred Hasanaj si ”Vlerësues i linjave teknologjike dhe pajisjeve”.

  2. “COLOMBO” & “ED KONSTRUKSION” :
  - Në plotësimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, të paraqitur nga anëtarët e bashkimit vecmas, në ditën e hapjes së ofertës, sipas shtojcës 8, rezulton se nuk përcakton të gjithe ortakët, administratorët. Në shtojcën 8 të dst përcaktohet se operatori ekonomik deklaron “personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik”. Konkretisht nga verifikimi i ekstraktit historik të shoqërisë “COLOMBO” rezulton se ka edhe nje drejtues teknik Erjona Qatipi të padeklaruar në shtojcën 8, kurse nga verifikimi i ekstraktit historik të shoqërisë “ED KONSTRUKSION” rezulton se ka të padeklaruar në shtojcën 8, ortakun Eduart Ibrahimi, Jorgjie Ibrahimi, Ramadan Ibrahimi, ekspertit kontabël Vera Lala.
  - Nga verifikimi i dokumentacionit në përmbushje të pikës 2.3.6 ”Për kapacitetin teknik” të dst, rezulton se licenca kategoria III.2.B, e paraqitur nga operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION” shpk ka për objekt për mbetjet urbane. Ky fakt përforcohet edhe nga Akti i Miratimit që shoqëron licencën ku përcaktohen llojet e mbetjeve urbane për të cilat është lëshuar.
  - Në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, nga shoqëria “ED KONSTRUKSION” shpk, nuk është paraqitur dokumentacion për të provuar se disponon një mjet Autobot. Nga shoqëria “COLOMBO” janë deklaruar se disponohen 2 mjete autobote, nga të cilat 1 me kontratën e qirasë me subjektin ”Kond” me targa AA120NA, ku rezulton, se ky mjet i është dhënë më parë me qera edhe një subjekti tjetër, pjesëmarrës në këtë procedurë, kurse për mjetin me targa AA224HF i lëshuar me qira nga subjekti “Baitel” ka lejen e transportit të përfunduar në datë 29.04.2019.
  - Makineria për shperndarrjen uniforme të kokrizave të gomës të barit artificial, në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e disponuar me kontratën e qirasë me nr.1089 rep datë 22.05.2019, të lidhur nga shoqëria “COLOMBO” me shoqërinë “New Albajrak”, rezulton i dhënë me qera edhe një subjekti tjetër, pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.

  - 3. Shoqëria “ELDA - VL” shpk :
  Nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë.

  4. Shoqëria “AIR KOMPONENT” shpk :
  Nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Raport Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.38 - Dt.23-09-2019
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Projekti

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data