Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Çerme Sektor, Njesia Administrative Terbuf, Bashkia Divjake

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Divjakë
Institucioni Prokurues Bashkia Divjake
Objekti i Tenderit Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Çerme Sektor, Njesia Administrative Terbuf, Bashkia Divjake
Nr. Reference REF-24151-05-28-2019
Vlera / Fondi Limit 17 469 969,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 29-05-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 28-06-2019
Data e mbajtjes se tenderit 29-05-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues BIBA-X” & “PE - VLA - KU
MF INVEST GROUP & “MANE/S
SPEKTRI & “ED KONSTRUKSION
SARK
T & T BETON & “VELLEZERIT HYSA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BIBA-X SHPK - PE-VLA-KU SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 11 502 280,00
  Data e shpalljes se fituesit 02-08-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 13802736
  Data e lidhjes se kontrates 09-08-2019
  Kohezgjatja e kontrates 5 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte, per arsyet e meposhtme:

  1. SPEKTRI & ED KONSTRUKSION
  - Ne “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 1/1), te paraqitur nga shoqeria “SPEKTRI” Shpk, nuk eshte perzgjedhur nje nga alternativat, pra nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Nuk eshte paraqitur “Deklarata per paraqitje oferte te pavarur” (Shtojca 1/1), nga shoqeria “ED KONSTRUKSION” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Nuk eshte paraqitur vertetimi qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te ernergjise qe ka operatori ekonomik (OSHEE), nga shoqeria “SPEKTRI” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Per punonjesit Manovratore M.Pasho, A.Ymerali, G.Gjini, H.Hysa, Q.Rusi, I.Gropa dhe F.Pirja, te paraqitur nga shoqeria “ED KONSTRUKSION” Shpk, nuk eshte paraqitur Deshmia e kualifikimit dhe Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Per punonjesit Automakiniste E.Tola, P.Yzeiraj, M.Ferra dhe I.Ferko, te paraqitur nga shoqeria “SPEKTRI” Shpk, nuk eshte paraqitur Deshmia e kualifikimit, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Per mjetin Rimarkiator me targa 04-493-AX, te paraqitur nga shoqeria “ED KONSTRUKSION” Shpk, nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur, sic eshte kerkuar ne DST. Kjo vjen ne kundershtim me Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore”.
  - Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Bitumatrice (1 cope), sic eshte kerkuar ne DST.

  2. MF INVEST GROUP & MANE/S:
  - Preventivi i ndarjes se punimeve nuk eshte pjese integrale e kontrates se bashkepunimit te operatoreve ekonomik (nuk permban vula noteriale).
  - “Deklarata per drejtuesin teknik te punimeve”, te paraqitur nga shoqeria “MF INVEST GROUP” Shpk, nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Nuk eshte paraqitur “Deklarata per drejtuesin teknik te punimeve”, nga shoqeria “MANE/S” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Shtojca 10 “Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve”, eshte paraqitur nga te dy operatoret ekonomik pjese e bashkepunimit, kjo vjen ne kundershtim me DST dhe Ligjin e prokurimit publik, sipas te cilit, secili operator ekonomik pjesemarres, duhet ta paraqese kete deklarate individualisht.
  - Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur per punonjesin Teknik ndertimi (1), sic eshte kerkuar ne DST.
  - Per punonjesin Specialist ndertimi Sh.Gjinika, te paraqitur nga shoqeria “MANE/S” Shpk, nuk eshte paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) profesionale dhe Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST.

  3. T & T BETON & VELLEZERIT HYSA:
  - Preventivi i ndarjes se punimeve nuk eshte pjese integrale e kontrates se bashkepunimit te operatoreve ekonomik (nuk permban vula noteriale).
  - Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore, te paraqitura nga shoqeria “VELLEZERIT HYSA” Shpk, per periudhen Prill-Korrik 2018 dhe Janar-Prill 2019, jane te paqarta.
  - Nuk eshte paraqitur Formulari i Urdherpagesave per deklarimin elektronik te Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore perkatese te vulosura nga banka, per periudhen Shkurt-Mars 2019 dhe Janar 2018, nga shoqeria “T & T BETON” Shpk, sic eshte kerkuar ne DST.
  - “Deklarata mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme” (Shtojca 8), e paraqitur nga shoqeria “T & T BETON” Shpk, nuk eshte plotesuar ne formen e duhur ligjore, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Per punonjesin Automakinist L.Jaho, te paraqitur nga shoqeria “T & T BETON” Shpk, nuk eshte paraqitur Deshmia e aftesise profesionale, Deshmia e kualifikimit dhe Libreza e punes, sic eshte kerkuar ne DST.

  4. SARK:
  - Rrul per shtresen e asfaltit (1 cope), sic eshte kerkuar ne DST.
  - Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur i kerkuar per mjetin: Per punonjesin Ing.Gjeolog T.Doga, nuk eshte paraqitur Diplome, CV dhe Libreze pune, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Per punonjesin Teknik ndertimi A.Kajolli, nuk eshte paraqitur Deshmi/Diplome (deftese) profesionale, sic eshte kerkuar ne DST.
  - Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i duhur per punonjesin Teknik ndertimi (1), sic eshte kerkuar ne DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.34 - Dt.26-08-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data