Open Procurement Albania

Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Korçë
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
Objekti i Tenderit Kjo kontratë me palë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce ( Autoriteti kontraktor) dhe me Operatorin ekonomik :“AROIL COMPANY” Shpk, me objekt: Blerje Nafte e lidhur në datë 01.02.2019 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër të datës: 29-01-2019 me nr.REF: 00236-12-19-2018

Marreveshja kuader eshte realizuar nga Bashkia Korce ne cilesine e organit qendror bleres. Fondi limit per secilin nga Autoritetet kontraktore qe jane pjese e marreveshjes kuader eshte: Loti 1 Nafte - Bashkia Korçe= 8,775,900 lek pa tvsh; Ndermarrja e Sherbimeve Publike= 28,873,600 lek pa tvsh; Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese e Arsimit dhe Çerdhes=14,980,000 lek pa tvsh
Nr. Reference REF-00236-12-19-2018
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-12-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-01-2019
Data e mbajtjes se tenderit 14-01-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues Aroil Company
Gega Center GKG
Eroil sh.a & Das Oil
Olsi
Josif Deliu
Kastrati
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AROIL COMPANY
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 16800000
  Data e lidhjes se kontrates 01-02-2019
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqeria “ Olsi ” shpk per arsye se:
  Nuk ploteson kriterin e kualifikimit te vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 9,pika II.Kritere te vecana te pranimit lidhur me kapacitetin teknik,pika "b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te lendes djegese karburante brenda Bashkise Korçë shoqeruar me Autorizimin per hyrje dalje ne rruge per kete stacion shitje." per arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur autoriizmin per hyrje djalje ne rruge per stacionin e shitjes.

  2. Shoqeria “ Gega Center GKG ”shpk per arsye se:
  Nuk ploteson kriterin e kualifikimit te vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 9,pika II.Kritere te vecana te pranimit lidhur me kapacitetin teknik,pika "b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te lendes djegese karburante brenda Bashkise Korçë shoqeruar me Autorizimin per hyrje dalje ne rruge per kete stacion shitje." per arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur autoriizmin per hyrje djalje ne rruge per stacionin e shitjes.

  3. Bashkimi i shoqerive “Eroil” sha & “Das Oil” shpk per arsye se:
  • Nuk ploteson kriterin e kualifikimit te vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 9,pika II.Kritere te vecana te pranimit lidhur me kapacitetin teknik,pikat:
  a – Autorizim per ushtrim aktiviteti “Tregeti me pakice te lendeve djegese Karburante” ose Licence per tregetimin me pakice te karburanteve, gazit te lengshem naftes per automjet,vajrave lubrifikant per perdorim nga konsumatoret fundore” te leshuar nga Bashkia Korçë.
  b-Leje per ushtrim aktiviteti 24 ore per te pakten nje stacion shitjeje me pakice te lendes djegese karburante brenda Bashkise Korçë shoqeruar me Autorizimin per hyrje dalje ne rruge per kete stacion shitje.
  • Shoqeria Eroil sh.a nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit shtojca 9,kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1.ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Korçë REF-00236-12-19-2018
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.2 - Dt.20-01-2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data