Open Procurement Albania

RIKONSTRUKSION I RRJETIT SHPËRNDARËS PËR FURNIZIMIN ME UJË TË QYTETIT KAVAJË DHE NDËRTIMI I DEPO UJI TË RE, FAZA E DYTË

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Kavajë
Institucioni Prokurues Bashkia Kavaje
Objekti i Tenderit RIKONSTRUKSION I RRJETIT SHPËRNDARËS PËR FURNIZIMIN ME UJË TË QYTETIT KAVAJË DHE NDËRTIMI I DEPO UJI TË RE, FAZA E DYTË
Nr. Reference REF-51835-02-27-2020
Vlera / Fondi Limit 659 510 733,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 02-03-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 01-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues G.P.G Company Shpk & Shëndelli Shpk
B93 II Shpk
Alb-Star Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • G.P.G Company Shpk - Shëndelli Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 658 284 768,00
  Data e shpalljes se fituesit 21-04-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 789941722
  Data e lidhjes se kontrates 07/05/2020 00:00:00
  Kohezgjatja e kontrates 12 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. Operatori ekonomik Alb-Star Shpk
  a. Nuk janë paraqitur kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2016, 2017, 2018), të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me akt ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar., siç përcaktohet në pikën 2.2.1 të “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të DST.
  b. Nuk është paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, siç përcaktohet në pikën 2.2.3 të “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të DST.
  c. Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar përvojën e meparshme të operatorit ekonomik, siç përcaktohet në pikën 2.3.1 të “Kapaciteteve Teknike” të DST.
  d. Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik është I pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive NP 1 – C; NP 2 - A; NP 4 - E; NP 7 - F; NP 12 - E; NS 9 - D; NS - 14 A; NS 16 - D; NS 18 – D, siç përcaktohet në pikën 2.3.2 të “Kapaciteteve Teknike” të DST.
  e. Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik ka në dispozicion stafin teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit siç përcaktohet në pikën 2.3.4 të “Kapaciteteve Teknike” të DST.
  f. Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik ka apo mund t’i vihen në dispozicion1(një) nyje thyerje materiale inerte, 1 (një) fabrikë asfalti, 1 (një) fabrike betoni dhe 1 (një) fabrikë bitumi, të cila duhet të jenë të pajisura me leje mjedisorekodi III.1.B. Në rastin kur ka një kontratë qiraje/furnizimi me prodhuesin, bashkë me lejen mjedisore të prodhuesit, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë/furnizimit e vlefshme, siç përcaktohet në pikën 2.3.6.3 të “Kapaciteteve Teknike” të DST.
  g. Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik garanton furnzimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit, siç përcaktohet në pikën 2.3.7 të “Kapaciteteve Teknike” të DST.
  h. Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik është i pajisur me licencat/lejet të lëshuara nga QKL me kod III.2.B (Grumbullim dhe transportim të mbetjeve inerte), III.2.A (1+2) (Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis) dhe III.1.A (Pëlqim mjedisor për ndërtim kompleks banimi dhe shërbimi), siç përcaktohet në pikën 2.3.8 të “Kapaciteteve Teknike” të DST. K.V.O. e cilëson ofertën e këtij operatori të refuzuar.
  2. Operatori ekonomik B93 II Shpk

  Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik i plotëson kërkesat e parashikuara në DST për kapacitetin ekonomiko-financiar dhe kapacitetin Teknik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G Company Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G Company Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G Company Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G Company Shpk viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shëndelli Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shëndelli Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shëndelli Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shëndelli Shpk viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.28 - Dt.18-05-2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data