Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rrjetit shperndares te qytetit Ballsh

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Mallakastër
Institucioni Prokurues Bashkia Mallakaster
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrjetit shperndares te qytetit Ballsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (Programi “Furnizimi me ujë dhe kanalizime”).
Ky objekt do të prokurohet, kontraktohet dhe zbatohet me vlerë të plotë sipas afatit të parashikuar në grafikun e punimeve, ndërsa financimi i këtij objekti është planifikuar si më poshtë:
- Për vitin 2020 është: 100’940’420 (njëqindmilion e nëntëqind e dyzetëmijë e katërqind e njëzetë) lekë me TVSH.
- Për vitin 2021 është: 50’000’000 (pesëdhjetëmilion) lekë me TVSH.
- Për vitin 2022 është: 50’000’000 (pesëdhjetëmilion) lekë me TVSH.
- Ndërsa pjesa tjetër e vlerës pas planifikimit të fondeve nga Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-58017-05-13-2020
Vlera / Fondi Limit 421 842 119,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 14-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 15-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues “ERGI” Shpk & “2 T” Shpk & “SHKELQIMI 07” Shpk & “BE-IS” Shpk
“K.M.K” Shpk
“PE-VLA-KU” Shpk,& “L.T.E CONSCTRUCTION” Shpk & “BOSNJAKU. B”Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “ERGI” Shpk - “2 T” Shpk - “SHKELQIMI 07” Shpk - “BE-IS” Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 416 094 749,00
  Data e shpalljes se fituesit 11-09-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 497726607
  Data e lidhjes se kontrates 19-10-2020
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur pasur ankesa.
  -Për këtë procedurë ka paraqitur ankesë “ILIRIA 2020” shpk, regjistruar në protokollin hyrës të AK Bashkia Mallakastër mr nr.1014/3 regj, datë 21.05.2020.
  Me shkresën përcjellëse nr.1014/6 regj, datë 22.05.2020 “Dërgim akti “Shqyrtim ankese”...”, palës ankimuese i është komunikuar akti nr.1014/5 regj, datë 22.05.2020 i Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës mbi mos pranimin e ankesës.
  -Për këtë procedurë ka paraqitur ankesë (lidhur me vlerësimin e ofertave) BOE “PE-VLA-KU” shpk & “L.T.E CONSCTRUCTION” shpk & “BOSHNJAKU. B” shpk, regjistruar në protokollin hyrës të AK Bashkia Mallakastër nr.1493 regj, datë 07.07.2020.
  Me shkresën përcjellëse nr.1493/2 regj, datë 10.07.2020 “Dërgim akti “Shqyrtim ankese”...”, palës ankimuese i është komunikuar akti nr.1493/1 regj, datë 10.07.2020 i Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës mbi mos pranimin e ankesës.
  Procedura është mbajtur e pezulluar pasi BOE “PE-VLA-KU” shpk & “L.T.E CONSCTRUCTION” shpk & “BOSHNJAKU. B” shpk, ka ushtruar të drejtën e ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik (KPP). KPP me Vendimin Nr.343/2020, Datë 28.08.2020, ka vendosur të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Pe-Vla-Ku” sh.p.k & “Boshnjaku” sh.p.k & “L.T.E Construction” sh.p.k dhe lejimin e Autoritetit Kontraktor për të vijuar me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.

  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Operatori Ekonomik “K.M.K” shpk, me NIPT L78223801E, për arsyet e mëposhtme:
  -Nuk plotëson asnjë prej kërkesave të kualifikimit, sipas përcaktimeve të bëra në dokumentat e tenderit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokument për plotësimin e tyre. Ky operator nuk ka paraqitur as ofertë ekonomike.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “PE-VLA-KU” shpk & “L.T.E CONSCTRUCTION” shpk & “BOSNJAKU. B” shpk , për arsyet e mëposhtme:
  -Nga njëri prej anëtarëve të BOE, konkretisht “PE-VLA-KU” shpk, nuk plotësohet kërkesa e përcaktuar në pikën 2.2.3. e kapacitetit ekonomik dhe financiar, te Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
  - Nga dy prej anëtarëve të BOE, konkretisht “L.T.E CONSTRUCTION” shpk dhe “BOSHNJAKU. B” shpk, nuk plotësohet kërkesa e përcaktuar në pikën 2.3.1. e kapacitetit teknik, te Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
  - Nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “PE-VLA-KU” shpk & “L.T.E CONSCTRUCTION” shpk & “BOSHNJAKU. B” shpk, nuk plotësohet kërkesa e përcaktuar në pikën 2.3.2. nënpika 2. e kapacitetit teknik, te Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
  - Nga njëri prej anëtarëve të BOE, konkretisht “BOSHNAJKU. B” shpk, nuk plotësohet kërkesa e përcaktuar në pikën 2.3.2. nënpika 3. e kapacitetit teknik, te Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
  - Nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “PE-VLA-KU” shpk & “L.T.E CONSCTRUCTION” shpk & “BOSHNJAKU. B” shpk, nuk plotësohet kërkesa e përcaktuar në pikën 2.3.2. nënpika 4.
  -Nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “PE-VLA-KU” shpk & “L.T.E CONSCTRUCTION” shpk & “BOSHNJAKU. B” shpk, nuk plotësohet kërkesa e përcaktuar sipas pikës 2.3.5. të kapacitetit teknik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ERGI” Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ERGI” Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ERGI” Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “ERGI” Shpk viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “SHKELQIMI 07” Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “SHKELQIMI 07” Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “SHKELQIMI 07” Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “SHKELQIMI 07” Shpk viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “BE-IS” Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “BE-IS” Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “BE-IS” Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “BE-IS” Shpk viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.91 - Dt.26-10-2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data