Open Procurement Albania

Rijetësimi i Piramidës Tiranë

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit Rijetësimi i Piramidës Tiranë.

Burimi i financimit:
a. -Të ardhurat e Bashkisë Tiranë vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2020.
b. - Të ardhurat e Buxhetit të Shtetit vënë në dispozicion nga Ministria e Kulturës nëpërmjet shkresës me Nr. 2259 Prot. datë 28.05.2020 (hyrë në Bashkinë e Tiranës me shkresën me Nr. 17648 datë 04.06.2020).
c - Të ardhurat e Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim vënë në dispozicion nëpërmjet Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Nr. 638-237 datë 02.07.2020 (Kontratë Nr. 638 – 237) lidhur me Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tiranë, për bashkëfinancimin e zbatimit të projektit: “Rijetësimi i Piramidës Tiranë”, Neni 3.
Nr. Reference REF-67456-07-30-2020
Vlera / Fondi Limit 1 694 847 651,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 03-08-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-09-2020
Data e mbajtjes se tenderit 02-09-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues 1. “Midea Albania” shpk
2. “Fusha” shpk & “EDIL-AL-IT” shpk
3. “Agi Kons” shpk & “R&T” shpk & “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk
4. “Salillari” shpk & “G.P.G Company” shpk
5. “Alb-Star” shpk & “StarTek” shpk
6. “Gener 2” shpk & “K.A.E.XH” shpk
7. “Mane TCI” shpk & “Inerti” shpk & “Mane/S” shpk
8. “Ndertim Montimi Patos” sha & “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Fusha Shpk - Edil-al -it Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1254094432.09
  Data e shpalljes se fituesit 09-10-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1463358358
  Data e lidhjes se kontrates 02-12-2020
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse, pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, është paraqitur Formulari i Ankesës në lidhje me vlerësimin për procedurën e prokurimit te mesiperme“ nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Agi Kons” shpk & “R&T” shpk & “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk, hyrë në Bashkinë e Tiranës me shkresën Nr. 32256 Prot. datë 24.09.2020 (administruar në dosjen e prokurimit). Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e Ankimuesit konkludoi në mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje Bashkimi të Operatorëve ekonomik me shkresën me Nr. 32256/2 Prot., datë 24.09.2020. Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga pala ankimuese pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nuk u paraqit asnjë ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. “Midea Albania” shpk
  - Ka paraqitur në sistemin elektronik vetëm Ekstraktin e Regjistrit Tregtar. Mungesa e dokumentacionit ligjor, ekonomik dhe teknik si dhe mungesa e ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
  2. “Salillari” shpk & “G.P.G Company” shpk
  - Bashkimi i Operatoreve ekonomik ka ndryshuar Strukturen e Preventivit dhe konkretisht ne Punimet strukturore.
  3. “Ndërtim Montimi Patos” sha & “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk
  - Operatori ekonomik “Ndërtim Montim Patos” sha nuk plotëson pikën 2.1 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, DST.
  - Nuk plotëson pikën 1/b të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, DST.
  - Nuk plotëson pikën 1/f të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, DST.
  - Nuk plotëson pikën 2.2.1 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST.
  - Nuk plotëson pikën 2.2.2 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST.
  - Nuk plotëson pikën 2.2.3 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Fusha Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Fusha Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Fusha Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Fusha Shpk viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.119 - Dt.14-12-2020
  Specifikime Teknike I.

  Specifikime Teknike II.

  Specifikime Teknike III.

  Relacion Struktural .

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data