Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Ndroq”. (Programi i Rindërtimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Ndroq”. (Programi i Rindërtimit).
Nr. Reference REF-59163-05-27-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • NET-GROUP
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 4,020,000.02
  Data e lidhjes se kontrates 19-08-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: - Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Kriterin e ofertës kohore dhe nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kane qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 30,950 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 35,460 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 44,866 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 30,950 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 35,460 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 44,866 Lekë pa tvsh.
  2. “Tower” shpk & “Dricons” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,614.40 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,367.40 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,488.84 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,678.10 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,449.72 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,279.12 Lekë pa tvsh
  3. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  - Oferta ekonomike-Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 31,250 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 36,300 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 45,350 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2 – Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1 me fond limit 32,200 lekë pa TVSH.
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1 me fond limit 36,406 lekë pa TVSH.
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1 me fond limit 45,200 lekë pa TVSH.
  4. “Net Group” shpk
  - Oferta ekonomike-Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 29,756 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 35,119.81 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 44,644 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2 – Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1 me fond limit 29,816.25 lekë pa TVSH.
  c. Modeli 2: Shtëpi 2+1 me fond limit 35,197.69 lekë pa TVSH.
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1 me fond limit 44,445.29 lekë pa TVSH.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data