Open Procurement Albania

””Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Dajt, Shëngjergj, Kashar dhe Pezë”. (Programi i Rindërtimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit ””Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Dajt, Shëngjergj, Kashar dhe Pezë” (Programi i Rindërtimit).
Nr. Reference REF-59163-05-27-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INSTITUTI DEKLIADA - ALB
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 2292024
  Data e lidhjes se kontrates 20-07-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  Për Alternativën 1 dhe Alternativën 2 është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1. “Net Group” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Ofertat e paraqitura nga operatori i mësipërm ekonomik është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  _____________________________________________________________________________________________
  II. Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  A. Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 31,280 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 35,840 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 45,500 Lekë pa tvsh.
  B. Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 31,344 Lekë pa tvsh.
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 35,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 45,000 Lekë pa tvsh
  2. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  A. Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,940 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,740 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,240 Lekë pa tvsh
  B. Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,940 (tridhjetë e dy mijë e nëntqind e dyzet) Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,740 (tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzet) Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,240 (dyzet e tetë mijë e dyqind e dyzet) Lekë pa tvsh
  3. “Tower” shpk & “Dricons” shpk
  A. Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,200 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,100 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,400 Lekë pa tvsh.
  B. Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  1. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,300 Lekë pa tvsh;
  2. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,200 Lekë pa tvsh;
  3. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,200 Lekë pa tvsh
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  A. Alternativa 1-Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,270 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,120 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,450 Lekë pa tvsh.
  B. Alternativa 2 – Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1 me fond limit 33,340 lekë pa TVSH.
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1 me fond limit 38,210 lekë pa TVSH.
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1 me fond limit 48,240 lekë pa TVSH.
  5. Operatori ekonomik “Net Group” shpk
  A. Oferta ekonomike-Alternativa 1: 1,618,755.68 lekë pa tvsh.
  B. Oferta ekonomike-Alternativa 2: 1,619,377.93 lekë pa tvsh
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 54 datë 11 Gusht 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data