Open Procurement Albania

Loti i Dytë: “Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr.2, Njësinë Administrative Nr.7, Njësinë Administrative Nr.8, Njësinë Administrative Nr.10. (Programi i Rindërtimit)

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Procedure me negocim
 • Procedure me negocim

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit Loti i Dytë: “Aktekspertizë e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, të klasifikuara sipas shkallës së dëmtimit DS 4 dhe DS 5, në Njësinë Administrative Nr.2, Njësinë Administrative Nr.7, Njësinë Administrative Nr.8, Njësinë Administrative Nr.10. (Programi i Rindërtimit)
Procedurë me negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës (në rrugë shkresore) e zhvilluar në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara“, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 10, datë 10.01.2020 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Bashkinë Tiranë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për përballimin e shpenzimeve për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve në njësitë e vetëqeverisjes vendore të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26.11.2019”, Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” si dhe mbështetur në ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik” (i ndryshuar), Kreu III, neni 33, dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”,(i ndryshuar), neni 36, pika 2.
Nr. Reference Nuk ka Reference
Vlera / Fondi Limit 9 569 583,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë me Negocim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 28-07-2020
Data e mbajtjes se tenderit 28-07-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. “Instituti Dekliada-Alb” Shpk
2. “Arena MK” Shpk
3. “Erald G” Shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INSTITUTI DEKLIADA - ALB
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 9 550 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-11-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Operatori ekonomik “Arena MK” Shpk
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: a. Operatori ekonomik “Arena Mk” shpk nuk plotëson pikën 3 të kakapcitetit teknik tëDokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik pjesemarres duhet kete te punesuar per kryejen e te gjitha sherbimeve ne objekt, te perfshire ne Licensen e shoqerise ose pajisur me license individuale, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme per stafin inxhinierik si me poshte....” pasi nuk është paraqitur dokumentacion i plotë për të gjithë stafin e kërkuar.
  b. Operatori ekonomik “Arena Mk” shpk nuk plotëson pikën 5-8 të kakapcitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit pasi nuk janë paraqitur Çertifikata ISO.
  2. Operatori ekonomik “Erald G” Shpk
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a. Operatori ekonomik “Erald G” shpk nuk plotëson pikën 5-8 të kakapcitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate me ane te se ciles merr persiper kryerjen e provave, kontrolleve dhe testeve laboratorike nga organizma kombetare/nderkombetare te akredituara.Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Çertifikatë ISO 9001-2015 (e vlefshme). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO). Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Çertifikatë ISO 14001-2015 (e vlefshme). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO). Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Çertifikatë OHSAS 18001-2007 / ISO 45001-2018, (të vlefshme) (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën OHSAS / ISO)” pasi nuk janë paraqitur Çertifikata ISO.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Operatori Ekonomik “Instituti Dekliada-Alb” Shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 9,550,000 lekë.; Çmimi total i ofertës me TVSH: 11,460,000 lekë.
  2. Operatori ekonomik “Arena MK” Shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 9,569,000 lekë; Çmimi total i ofertës me TVSH: 11,482,800 lekë.
  3. Operatori ekonomik “Erald G” Shpk, Çmimi total i ofertës pa TVSH: 11,500,000 lekë; Çmimi total i ofertës me TVSH: 13,800,00 lekë.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTITUTI DEKLIADA - ALB viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 104 datë 20 Nëntor 2020
  Lidhja e Kontrates
  AKT NORMATIV Nr.9, datë 16.12.2019 "PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË NATYRORE"

  VKM- Nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara“

  VKM- Nr. 10, datë 10.01.2020 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Bashkinë Tiranë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për përballimin e shpenzimeve për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve në njësitë e vetëqeverisjes vendore të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26.11.2019”“

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data