Open Procurement Albania

Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Krujë
Institucioni Prokurues Bashkia Kruje
Objekti i Tenderit Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit. Objekti me emertim “ATRIUM CENTER THUMANA” qe do te projektohet eshte nje godine publike me sherbime administrative, shendetesore, kulturore etj. me nje kat dhe do te ofroje te gjithe sherbimet e nevojshme te nje qendre te urbanizuar. (Programi i Rindertimit).
Nr. Reference REF-86955-02-12-2021
Vlera / Fondi Limit 220 210 898,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 15-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-02-2021
Data e mbajtjes se tenderit 25-02-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. ‘’LLAZO’’ sh.p.k & “EUROALB’’ Sh.p.k
2. “ ANTE GROUP” sh.p.k & “FERRO BETON &CONSTRUCTION CO” sh.p.k
3. ”ALESIO 2014’’ sh.p.k
4. ‘’BE-IS’’ sh.p.k & ‘’2T‘’sh.p.k
5. '’SHPRESA AL’’ sh.p.k
6. ‘’ ELDA VL’’ sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALESIO - 2014
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 220 079 942,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 220079942
  Data e lidhjes se kontrates 23-04-2021
  Kohezgjatja e kontrates 4 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ‘’BE-IS’’ sh.p.k & ‘’2T‘’sh.p.k, për këto arsye:
  - Ne kundershtim me nenin 74 te VKM Nr.914, date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, ku ne piken 2 te saj citohet qarte se : “…bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.”, operatoret pjesemarres ne BOE kane paraqitur kontraten e bashkepunimit Nr.2619 Rep, Nr.996 Kol., date 24.02.2021, ne te cilen nuk eshte paraqitur ndarja ne perqindje e punes sipas detyrimit ligjor por eshte bashkelidhur preventivi pa cmime me ndarje mekanike te punimeve ne natyre cka e bent e pamundur percaktimin e perqindjes se pjesemarrjes se cdo operatori ne kete bashkepunim
  2. ’SHPRESA AL’’ sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje dokument ligjir qe te provoje se gjate tri viteve te fundit ka realizuar pune te ngjashme me vlere sa 40% ose sa dyfishi i vlerës se fondit limite vlerës së përllogaritur të kontratës
  3. ‘’ ELDA VL’’ sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat ligjore dhe teknike te kerkuara ne dokumentat standarte te tendertit
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE ‘’LLAZO’’ sh.p.k & “EUROALB’’ Sh.p.k
  2. BOE “ ANTE GROUP” sh.p.k & “FERRO BETON &CONSTRUCTION CO” sh.p.k
  3. Operatori Ekonomik ”ALESIO 2014’’ sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. ”ALESIO 2014’’ sh.p.k, Vlera 220079942 lekë pa TVSH
  2. “ ANTE GROUP” sh.p.k & “FERRO BETON &CONSTRUCTION CO” sh.p.k, Vlera: 220146636 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Krujë REF-86955-02-12-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 51 datë 7 Prill 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 5 Maj 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data