Open Procurement Albania

Ndriçimi rruges “Mars91” paralel me murin e Portit

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Durrës
Institucioni Prokurues Bashkia Durres
Objekti i Tenderit Ndriçimi rruges “Mars91” paralel me murin e Portit
Nr. Reference REF-40097-08-29-2022
Vlera / Fondi Limit 22 244 000,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 30-08-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-09-2022
Data e mbajtjes se tenderit 14-09-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues 1. NIKA shpk
2. T & XH shpk
3. S.M.O.UNION shpk
4. L.T.E CONSTRUCTION shpk
5. EURONDERTIMI 2000 shpk
6. ASI-2A CO shpk
7. IGROUP shpk & INERTI shpk
8. NDERTUESI 2000 shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ASI-2A CO
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 19 832 650,00
  Data e shpalljes se fituesit 26-10-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 40 (ditë)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. NIKA shpk, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.c te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: Inxhinier Elektrik 1 (një)”, pasi inxhinieri elektrik Marita Tauzi, i paraqitur dhe vetedeklaruar, eshte i angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges “Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”.
  - Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë: Inxhinier Ndërtimi 1 (një)”, pasi inxhinieri i ndertimit Adrian Kalamishi, i paraqitur dhe vetedeklaruar, eshte i angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges “Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”.
  - Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: Teknik Ndërtimi 1 (një), Elektricist 10 (dhjetë), Manovratorë 1 (një), Drejtues Mjeti 1 (një), Puntori e thjeshtë 3 (tre)”, pasi tekniku i ndertimit Donald Bajrami, elektricistet Nikolin Kola, Mirash Daka, Skender Qefalia, Ladimir Marku, Tahir Pervataj, manovratori Tonin Koceku, drejtuesi mjetit Aldo Demaj, punetoret Zef Ndrepepaj, Arben Mustafa, te paraqitur dhe vetedeklaruar, jane te angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges “Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”.
  - Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme: Kamion me masë maksimale te autorizuar 7.5-18 ton copë 1, Mjet per perdorim te vecante (mjet me kosh per ndricuesit) copë 1, Betoniere krahu copë 1”, pasi mjeti me targe AB718BF dhe AB954AM te vetedeklaruar ne permbushje te mjeteve te kerkuara, jane te angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges “Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”.

  2. T & XH shpk, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.1.b te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes sipas Shtojces 3.

  3. L.T.E CONSTRUCTION shpk , per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, pasi dokumentacioni i paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, nuk konsiderohet pervoje e meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit.
  - Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: .... Elektricist 10 (dhjetë), .....”, pasi ne permbushje te ketij kriteri ka vetedeklaruar vetem 1 punonjes (Eljon Qelakaj) per profesionin elektricist.

  4. EURONDERTIMI 2000 shpk, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, pasi dokumentacioni i paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, nuk arrin vleren minimale te kerkuar si pervoje e meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit.
  -Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: .... Elektricist 10 (dhjetë), .....”, pasi ne permbushje te ketij kriteri ka vetedeklaruar vetem 6 punonjes (Ajet Zotkaj, Besim Hidri, Dod Gegaj, Klodjana Saraci, Markel Brahimaj, Shkelqim Borici) per profesionin elektricist.

  5. BOE IGROUP shpk & INERTI shpk,per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, pasi dokumentacioni i paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, nuk arrin vleren minimale te kerkuar si pervoje e meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit, nga asnje prej ofertuesve te bashkimit te operatoreve ekonomik, sipas perqindjes se pjesemarrjes ne bashkim.
  -Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: .... Elektricist 10 (dhjetë), .....”, pasi ne permbushje te ketij kriteri ka vetedeklaruar vetem 6 punonjes (Ajet Zotkaj, Besim Hidri, Dod Gegaj, Klodjana Saraci, Markel Brahimaj, Shkelqim Borici) per profesionin elektricist.

  6. S.M.O.UNION shpk, per arsye:
  -Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme: Kamion me masë maksimale te autorizuar 7.5-18 ton copë 1, Mjet per perdorim te vecante (mjet me kosh per ndricuesit) copë 1, Betoniere krahu copë 1”, pasi mjeti Mjeti me targe SH5109D, i vetedeklaruar ne Formularin Permbledhes se Vetedeklarimit sipas Shtojces 8 si kamion me mase maksimale te autorizuar 7.5-18 ton, pas verifikimit te dokumentacionit fizik, rezulton qe sipas kontrates se qirase nr. rep. 1493, nr. kol. 538, date 02.04.2022, eshte marre me qira nga qiradhenesi Simon Gjomarkaj, per nje periudhe 3 vjeçare. Referuar dokumentacionit te paraqitur, konstatohet se certifikata e transportit me nr. 103, date 28.06.2022, leshuar nga Bashkia Shkoder, eshte per “transport mallrash brenda vendit per llogari te vet”, ne perdorim te personit fizik Simon Gjomarkaj. Ne kete menyre, kryerja e transportit te mallrave nga ana e shoqerise S.M.O.UNION me mjetin e Simon Gjomarkaj do te jete ne kushtet e kryerjes se transportit te mallrave me qira dhe per te trete pa licencen perkatese, transport i cili ne zbatim te nenit 41 te ligjit nr. 8308, datë 18.3.1998 “Per transportet rrugore” i ndryshuar, eshte i ndaluar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Projekti

  Ndriçimi rruges “Mars91” paralel me murin e Portit

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Durrës
  Institucioni Prokurues Bashkia Durres
  Objekti i Tenderit Ndriçimi rruges “Mars91” paralel me murin e Portit
  Nr. Reference REF-23009-03-24-2022
  Vlera / Fondi Limit 22 244 000,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 25-03-2022
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-04-2022
  Data e mbajtjes se tenderit 11-04-2022
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 40 (ditë)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Nuk eshte paraqitur asnje oferte e pershtatshme ne procedurat me nje faze.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data