Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i argjinaturës për mbrojtjen nga lumi Vjosa, zona Kafaraj-Çerven (Bankina e Degës së Martinës Prog.4668 ml-prog.6000 ml L=1332 ml)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Fier
Institucioni Prokurues Bashkia Fier
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i argjinaturës për mbrojtjen nga lumi Vjosa, zona Kafaraj-Çerven (Bankina e Degës së Martinës Prog.4668 ml-prog.6000 ml L=1332 ml)
Nr. Reference REF-44847-10-07-2022
Vlera / Fondi Limit 36 086 866,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 10-10-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-10-2022
Data e mbajtjes se tenderit 25-10-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 11
Operatore Konkurues 1. BOE AIDA CONSTRUCTION SHPK dhe 6D-PLAN SHPK
2. BOE DENIS-05 SHPK dhe XHAST SHPK
3. BOE 2Z KONSTRUKSION SHPK , FLED SHPK dhe GRAND KONSTRUKSION M SHPK
4. BOE NGRACAN 1934 SHPK, GLAVENICA SHPK dhe Shpresa-AL SHPK
5. Shendelli SHPK
6. SARK SHPK
7. MODESTE SHPK
8. LLAZO SHPK
9. L.T.E CONSTRUCTION SHPK
10. DESARET COMPANY SHPK
11.BEQIRI SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • LLAZO SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 22 936 907,00
  Data e shpalljes se fituesit 23-11-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 27524289
  Data e lidhjes se kontrates 06-12-2022
  Kohezgjatja e kontrates 13 (trembedhjete) jave (sipas grafikut te punimeve)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  1.BOE AIDA CONSTRUCTION SHPK dhe 6D PLAN SHPK, per arsye:
  -Referuar Shtojces 7 te DST-se, pika 2 “Kriteret e vecanta te kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nuk eshte plotesuar pika 2.3.1
  3.1. -Kontrata e ndertimit nr. 4561 rep., nr. 1993 kol., date 02.12.2021, me objekt “Magazine per grumbullimin e produkteve Bujqesore”, lidhur midis Shoqerise AM FRUITS dhe AIDA SHPK, paraqitur ne SPE, nuk eshte pune e ngjashme duke mos plotesuar kriterin 2.3.1/a te shtojces 7 te DST-se.
  -Referuar Shtojces 7 te DST-se, pika 2 “Kriteret e vecanta te kualifikimit”, pika 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, nuk eshte plotesuar pika 2.2.1:
  -6D-Plan ndodhet ne kushtet e parashikuara nga neni 41, pika ”c”, i ligjit nr.10091, date 5.3.2009, ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar”, i ndryshuar, dhe nuk ka paraqitur akt ekspertizen e ekspertit kontabel per bilancin e vitit 2020 dhe 2021.
  -Referur Shtojces 7 te DST-se, pika 2 “Kriteret e vecanta te kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti Teknik”, nuk eshte plotesuar germa “b” e pikes 2.3.5 “Operatori ekonomik duhet te kete ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion”:
  -nuk eshte deklaruar asnje informacion ne lidhje me: Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5-7 litra secila, minimumi 2 cope; Prozhektore ndricimi naten minimumi, 2 cope; Tabela paralajmeruese per sigurine ne objekt minimumi, 4 cope.

  2.BEQIRI SHPK, per arsye:
  -Referur Shtojces 7 te DST-se, pika 2 “Kriteret e vecanta te kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti Teknik”, nuk ka plotesuar germa “b” e pikes 2.3.5 “Operatori ekonomik duhet te kete ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion”: Kokore, minimum 17 cope; Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5-7 litra secila, minimumi 2 cope; Prozhektore ndricimi naten minimumi, 2 cope; Komplet i ndihmes se shpejte, minimumi 4 cope; Tabela paralajmeruese per sigurine ne objekt minimumi, 4 cope.”
  -ne Formularin e Vetedeklarimit sipas Shtojces 8 te DST-se, nuk eshte deklaruar asnje informacion, as nuk eshte listuar asnje nga pajisjet e kerkuara si me siper cituar.
  1.BOE DENIS-05 SHPK dhe XHAST SHPK,per arsye:
  -Referuar Shtojces 7 te DST-se, pika 2 “Kriteret e vecanta te kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nuk eshte plotesuar pika 2.3.1
  -Kontrata e ndertimit nr. 4561 rep., nr. 1993 kol., date 02.12.2021, me objekt Mirembajtje me performance Tirane-Dajt-Qafe Molle-Bize-Qafe Priske-Shkalle-Shen Gjergj, Uzina e Traktorit, Lanabregas, Sauk-Farke, lidhur midis Drejtorise se Rajonit Qendror, Tirane dhe XHAST SHPK ALB SHPRESA SHPK & MELA SHPK, paraqitur ne SPE, i mungon Akti i Kolaudimit, nje nga dokumentat e kerkuar referuar pikes 2.3.1, nendarja (i).
  -Jane mbeshtetur ne kapacitetet e subjekteve te tjera ne lidhje me plotesimin e numrit te nevojshem per specialiste te certifikuar sipas profesioneve te kerkuara ne dokumentat e tenderit, per te cilet nuk eshte paraqitur formular vetedeklarimi sipas shtojces 7 nga subjektet mbeshtetese, ne te cilen parashikohet. Nese rast se, operatori ekonomik ofertues do te mbeshtetet ne kapacitetet e subjekteve te tjera, Vetdeklarimi i lartpermendur duhet te paraqitet edhe nga subjekti mbeshtetes.

  3.BOE 2Z KONSTRUKSION SHPK, FLED SHPK dhe GRAND KONSTRUKSION M SHPK, per arsye:
  -eshte mbeshtetur ne kapacitetet e subjekteve te tjera ne lidhje me plotesimin e numrit te nevojshem per specialiste te certifikuar sipas profesioneve te kerkuara ne dokumentat e tenderit, per te cilet nuk eshte paraqitur formular vetedeklarimi sipas shtojces 7 nga subjektet mbeshtetese ne te cilen parashikohet, pasi Vetdeklarimi duhet te paraqitet edhe nga subjekti mbeshtetes.

  4.L.T.E CONSTRUCTION SHPK, per arsye:
  -Referuar Shtojces 7 te DST-se, pika 2 Kriteret e vecanta te kualifikimit”, pika 2.3 Kapaciteti Teknik, nuk eshte plotesuar germa c e pikes 2.3.2 “Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, certifikimet, i kualifikuar per keto punime, pasi nuk ploteson numrin e nevojshem te specialisteve te certifikuar sipas profesioneve si me siper.

  5.SARK SHPK ,per arsye:
  -Referuar Shtojces 7 te DST se, pika 2 Kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3 Kapaciteti teknik, nuk eshte plotesuar pika 2.3.1 Pervoje te suksesshme ne realizimin e te pakten, pasi Kontratat e paraqitura ne SPE, nga operatori ekonomik SARK SHPK, nuk e plotesone kriterin 2.3.1. -Referuar Shtojces 7 te DST se, pika 2 Kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nuk eshte plotesuar pika 2.2.1, ne te cilin kerkohet
  -Operatori ekonomik SARK SHPK ndodhet ne kushtet e parashikuara nga neni 41, pika c, i ligjit nr.10091, date 5.3.2009, Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar”, i ndryshuar, dhe nuk ka paraqitur akt ekspertizen e ekspertit kontabel per bilancin e vitit 2020.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 173 datë 19 Dhjetor 2022
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Projekti

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data