Open Procurement Albania

Rikonstruksion “Ura e Zvërnecit”, Narte-Vlore. Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Vlorë
Institucioni Prokurues Bashkia Vlorë
Objekti i Tenderit Rikonstruksion “Ura e Zvërnecit”, Narte-Vlore. Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Nr. Reference REF-62875-12-13-2016
Vlera / Fondi Limit 30 670 398,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 15-12-2016
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-01-2017
Data e mbajtjes se tenderit 06-01-2017
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues ARIFAJ SHPK -SHENDELLI SHPK -COLOMBO SHPK - NEAL 86 & CARA SHPK & KUPA SHPK - ELIRA SHPK - BOSHNJAKU B SHPK - MELA SHPK & ALBSHPRESA SHPK & LABI - SIRETA 2F SHPK - B 93 SHPK - SPEKTER SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Arifaj SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 27 446 183,00
  Data e shpalljes se fituesit 12-01-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 32935419
  Data e lidhjes se kontrates 25-01-2017
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: Shoqeria “SHENDELLI” shpk Nga dokumentacioni i paraqitur per te provuar se disponon 3 Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes dhe transportues deri 10 ton, ka paraqitur dokumentacion te plote ligjor vetem per 1 mjet, kurse per 2 te tjere rezulton se Kontrate qiraje me nr.840 rep 544 kol date 20.07.2016 me shoqerine “BRAHAJ” per nje buldozier, eskavator, fadrome i padeklaruar ne shtojcen 9. Mjetet kamione me targa AA041JB dhe AA942 si psoje e disponiomit me kontraten e qirase me nr.1597 rep 658 kol dt.23.08.2016 me qira nga Andrea Zguri jane mbi 18 ton, si dhe te padeklaruar ne shtojcen 9. Mjeti me targa AA078IL eshte me leje transporti te perfunduar ne date 11.09.2016, kurse mjeti me targa SR2857B eshte hedhur ne dy versione si kamion dhe si autobot.
  Mjeti me targa AA162BR me kontrate qiraje nga Roland Profka eshte mbi 18 ton 2 kamionet me qira nga Andrea Zguri jane mbi 18 tone Kamioni me targa AA184FM me qira nga “Parda Er” eshte mbi 18 ton Kamioni me targa FR3219B me qira nga Belul Muskaj eshte mbi 18 ton Mjeti i blere me kontraten nr.1347 rep 1073 kol dt.09.05.2016 me targa AA347KE eshte i padeklaruar ne shtojcen 9 dhe pa siguracion Per mjete te ndryshme te titulluar kamione ose kamioncine ne shtojcen 9, nuk eshte hedhur dokumentacionin shoqerues si psh: AA599CF, AA959GS, AA723DR, AA126DE, FR6289C, AA462DY, FR3856DE, AA590DF, AA288CF, AA978AM, AA651DY, AA033BR Nuk ka paraqitur dokumentacion per nje Eskavator batipal 1.8 ton. Ne faturen model 4 me nr.15 dt.03.07.2005 percaktohet nje mjet batipal, kurse ne dst kerkohet eskavator batipal. Ne shtojcen 9 nuk jane te pasqyruar mjetet Eskavator batipal 1.8 ton, Vibrator, Elektrotrapano Nuk ka paraqitur deklarate per vendin ku do te kryhet furnizimi/prodhimi i produkteve qe do te vihen ne veper (druri i geshtenjes dhe larices.) Plan – Organizimi i punimeve ne objekt nuk eshte skematik dhe i detajuar por eshte pasqyruar ne menyre narrative. Shoqeria “COLOMBO” shpk Dokumentacioni i cilesise se produkteve qe shoqeron deklaraten e kerkuar ne dst eshte i paperkthyer ne gjuhen shqipe. Nuk ka paraqitur dokumentacion per nje greider Shoqerite ne bashkepunim “NEAL 86” dhe “CARA” dhe ”KUPA” Kontrata e bashkepunimit nuk ka te percaktuar elementet konkrete te bashkepunimit qe do te kryeje secila prej shoqerive pjesemarrese. Deklarata e kerkuar ne dst per vendin ku do te kryhet furnizimi/prodhimi i produkteve qe do te vihen ne veper (druri i geshtenjes dhe larices.) eshte e pashoqeruar me certifikaten e cilesise. Plan – Organizimi i punimeve ne objekt nuk eshte skematik dhe i detajuar por eshte pasqyruar ne menyre narrative. B.O.E Nuk ka paraqitur dokumentacion per nje Eskavator batipal 1.8 ton. Nga dokumentacioni i paraqitur nga B.O.E, per te provuar se disponon 3 kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes dhe transportues deri 10 ton, ka paraqitur dokumentacion te plote ligjor vetem per 1 mjet, kurse kamionet e tjere jane ma kapacitet mbi 18 t. Vertetimi per shlyerjen e taksave vendore 2016 nga shoqeria ”KUPA” eshte i pashoqeruar me mandat arketimin e pageses Kontrata e ngjashme e paraqitur nga shoqeria “CARA” eshte jashte afatit 3 vjecar te kerkuar ne kriteret e vecanta te kualifikimit Shoqeria “ELIRA” shpk
  Nga dokumentacioni i paraqitur per te provuar se disponon 3 Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes dhe transportues deri 10 ton, ka paraqitur dokumentacion te plote ligjor vetem per 2 mjete, kurse per kamionin me targa AA391KV i ka perfunduar akti i kolaudimit ne dt.05.01.2017. Mjeti autobot me targa AA297LY me kontrate qiraje me ”Shpresa” eshte pa leje transporti Ekzistojne mosperputhje midis numrit te punetoreve ne listepagesa dhe vertetimit te paraqitur. Dokumentacioni per realizimin e kontrates se ngjashme eshte midis shoqerise “ELIRA” shpk dhe shoqerise “ENERGJI SHPK”, nderkohe qe VKM nr.222 dt.24.05.1997 eshte miratuar ne favor te subjektit koncesionar “B.E.G SPA”. Nga dokumentacioni i paraqitur ne kete procedure prokurimi nuk ekziston asnje dokument qe te krijoje lidhjen midis subjektit koncesionar “B.E.G SPA” dhe subjektit qe ka rolin e autoriteti kontraktor “ENERGJI SHPK”. Shoqeria “BOSHNJAKU B” shpk Nuk ka paraqitur dokumentacion per nje Autovinc, pasi Mjeti me targa FR5529C me qira nga Petrit Behari me akt kolaudimi jashte afatit. Mjeti me targa AA9174HH me qira nga Ludovik Kalusha pa siguracion, dhe akt kolaudim Mjeti me targa AA984DA eshte pa leje transporti nga organet e pushtetit vendor Nuk ka paraqitur dokumentacion per nje Autobot pasi Mjeti me targa FR5603C meqira nga Agim Vrenozi pa kolaudim, leje transporti, siguracion Mjeti me targa SK1720A me qira nga Alban Kalluci me siguracion jashte afatit Mjeti me targa AA512OB i ka perfunduar akti kolaudimit ne dt.02.12.2016. Mjeti me targa AA365IB pa kolaudim, leje transporti, siguracion Deklarata per vendin ku do te kryhet furnizimi/prodhimi i produkteve qe do te vihen ne veper (druri i geshtenjes dhe larices) eshte e pashoqeruar me certifikaten e cilesise te produktit. Shoqerite ne bashkepunim “MELA+ALBSHPRESA+LABI” Kontrata e bashkepunimit nuk ka te percaktuar elementet konkrete te bashkepunimit qe do te kryeje secila prej shoqerive pjesemarrese. Ne kontrate ato jane kryer ne teresi dhe jo konkretisht. Psh ne preventiv te pika II, punimet e ndricimit eksizton zeri “panel ndricimi me rele finder” cope 1. Ne kontraten e bashkepunimit percaktohet se ky ze do te kryhet nga shoqerite ne bashkepunim ne perqindjet 55:25:20. Njekohesisht duke qene se zerat e punimeve te marra persiper nga keto subjekte jane ne teresi, nuk i pergjigjen kategorive te licences dhe inxhiniereve qe dsiponojne individualisht secili prej tyre. Shoqeria “SIRETA 2F” shpk Nuk ka paraqitur dokumentacion per nje Eskavator batipal 1.8 ton, dhe gazogjen. Kamionet me targa AA891NR, AA711HJ, AA586IC jane mbi 18 ton. Nuk ka paraqitur deklarate per vendin ku do te kryhet furnizimi/prodhimi i produkteve qe do te vihen ne veper (druri i geshtenjes dhe larices.) Plan – Organizimi i punimeve ne objekt nuk eshte sipas kerkesave te akteve nenligjore ne fuqi. Shoqeria “B 93” shpk NUK KA PARAQITUR DOKUMENTACION DHE OFERTE
  Shoqeria “SPEKTER” shpk NUK KA PARAQITUR DOKUMENTACION DHE OFERTE
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Arifaj SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Arifaj SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Arifaj SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Arifaj SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit NR.4 - DT.30-01-2017
  Lidhja e Kontrates NR.4 - DT.30-01-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 45, datë 19.9.2016

  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 21.3.2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data