Open Procurement Albania

Asfaltim i rrugëve të brendshme të Fshatit Mushqeta

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit Asfaltim i rrugëve të brendshme të Fshatit Mushqeta. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016
Nr. Reference REF-64354-12-21-2016
Vlera / Fondi Limit 31 233 713,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 22-12-2016
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 16-01-2017
Data e mbajtjes se tenderit 16-01-2017
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues NIKA SHPK & MANE S SHPK & KTHELLA SHPK - BOSHNJAKU B SHPK - KUPA SHPK - DENIS 05 SHPK - BAMI SHPK - ALBIN TROS 2011 SHPK & REJ SHPK - BAHAS & AVDULI SHPK - COMPANY RIVIERA 2008 SHPK - BE IS SHPK & AURORA KONSTRUKSION SHPK - HASTOCI SHPK - SIRETA 2F SHPK - KOLA INVEST - KACDEDJA SHPK - CAUSHI SHPK - KEVIN CONSTRUKSION SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBIN TROS 2011 SHPK - REJ SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 22 498 844,00
  Data e shpalljes se fituesit 10-02-2017
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 26998613
  Data e lidhjes se kontrates 31-03-2017
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 1. Bashkim operatoresh “NIKA” SHPK, MANE S SHPK, “KTHELLA” SHPK . Nuk përmbushin pikat e kerkuara të kapacitetit teknik të kritereve të Vecanta të Dokumentave Standartë të tenderit.
  Operatori ekonomik “Boshnjaku B” shpk, nuk permbush piken 6, të Kritereve te Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion, ku të vertetoje punësimin pranë shoqërisë të 1 (një) “Punonjësi Montator”.
  3. Operatori ekonomik “Kupa” shpk, nuk ploteson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, gërma “a”/5.
  4. Operatori ekonomik “Denis-05” shpk, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shoqërues për inxhinierin e Mjedisit, konstatoi se nuk është paraqitur Libreza e punës, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 5.
  5. Operatori ekonomik “Bami” shpk, nuk ploteson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 5.
  6. Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” shpk, nuk ploteson Kriteret e Veçanta për Kualifikim, Kapacitet Teknike pika 13, ku është kërkuar që “Operatorët ekonomik pjesmarrës duhet të disponojnë Autobitumatriçe 1 (një) copë”.
  7. Operatori ekonomik “Sireta 2F shpk , Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se mjetet e deklaruara në shtojcen Nr. 9 janë të angazhuara në objektin: “Rikonstruksion i rrugeve te brendshme te fshatit Zall-Herr”, në të cilin shoqeria është shpallur fituese nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane dhe për të cilën shoqëria “Sireta 2 F” shpk ka paraqitur deklaratën e mosangazhimit të këtij mjeti në kontrata të tjera të lidhura me Bashkinë Tiranë, duke rënë në kundërshtim me Kap 2 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, kapaciteti teknik, pika 13, gërma (f).
  Operatori ekonomik “Kola Invest” shpk, nuk plotëson Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 8, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të provojë se ka të punësuar pranë shoqërisë minimalisht 4 (katër) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda.
  9. Operatori ekonomik “Caushi” shpk, Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Caushi” shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike.
  10. Operatori ekonomik “Kevin Construksion” shpk, Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Kevin Construksion” shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit NR.9 - DT.6-03-2017
  Lidhja e Kontrates NR.14 - DT.10-04-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data