Open Procurement Albania

Loti 3: Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade .

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Gjirokastër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Mbikëqyrje për punime rrugore:
Loti 3: Mbikëqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstradë .
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 551,391
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 05-10-2015
Sector
No. of Bidders 2
Bidders Zenit 06
TAULANT SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 484,021
  Bidder Announcement date 23-10-2015
  Contract date 26-10-2015
  Contract Value including VAT 580,825
  Contract Milestones Due Dates 4 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm me arsyet përkatëse:
  1. Shoqëria Zenit 06 SHPK për arsye se:
  a. Oferta e paraqitur është me e ulët se vlera minimale e lejuar e përcaktuar në nenin 7 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim .
  b. Nuk plotëson pikën 2.3.2 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit pasi për inxhinierin e ndërtimit .
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.38 - Dt.28-09-2015
  Announcement of Winner Nr.43 - Dt.02-11-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.43 - Dt.02-11-2015

  Loti 4: Mbikëqyrja punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade.

  District Lezha
  Loan No
  Source of Loan/Financed by:
  Loan Amount by Currency
  Project Title
  Description of the Project
  Tender object Mbikëqyrje punimesh për punime rrugore, ndarë në katër lote:
  Loti 4: Mbikëqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak – Superstradë.
  Reference No.
  CPV Code
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 551,391
  Type of Contract
  Procurement Method Request for Proposal
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Announcement Date
  Opening Date for Submission of Bids
  Closing Date for Submission of Bids 21-09-2015
  Sector
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
  The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 4 muaj
  Appeals
  Cancellation reason Anulohet pasi nuk është siguruar konkurenca e nevojshme.
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TAULANT SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.36 - Dt.14-09-2015
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Cancellation of Procurement Nr.40 - Dt.12-10-2015

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data