Open Procurement Albania

Mbikqyrje e punimeve për rehabilitimin e gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II dhe Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit në qendër të fshatit Asim Zeneli, Qendër e Komunës Antigone .

District Gjirokastër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Mbikëqyrje e punimeve për rehabilitimin e gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II dhe Mbikëqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit në qendër të fshatit Asim Zeneli, Qendër e Komunës Antigone .
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1,514,663
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 30-11-2015
Sector
No. of Bidders 5
Bidders INFRATECH & VLER-INVEST
TAULANT SHPK
DERBI-E
NORD – COMAT
C.E.C GROUP
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VLER-INVEST -
 • INFRATECH -
 • The winning bid ALL without vat 1,232,210
  Bidder Announcement date 18-12-2015
  Contract date 22-12-2015
  Contract Value including VAT 1,476,288
  Contract Milestones Due Dates Mbikqyrje e punimeve për rehabilitimin e gjelbërimit anësor dhe vendqendrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II , 4 muajsh ( 18 muaj mirëmbajtje).

  Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit në qendër të fshatit Asim Zeneli, Qendër e Komunës Antigone , - 6 muajsh O120
  Appeals Nuk ka patur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem me arsyet përkatëse:
  1. Nord – Comat SHPK për arsye se: a. Nuk plotëson kërkesën 2.3.2 për kualifikim lidhur me disponimin e stafit (Disa nga inxhinierët nuk figurojnë në listëpagesat e kompanisë për periudhën Shkurt 2015 deri Gusht 2015. Ndonesë kontratat me ta jane lidhur në muajin qershor 2015, deri në muajin tetor 2015 për inxhinieret nuk janë paguar sigurimet shoqërore).
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2014
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2014
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.46 - Dt.23-11-2015
  Announcement of Winner Nr.51 - Dt.28-12-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.51 - Dt.28-12-2015

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data