Open Procurement Albania

Kolaudimi i punimeve për objektet e financuar nga buxheti i shtetit.

District 12 Qarqet
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Kolaudimi i punimeve për objektet e financuar nga buxheti i shtetit.
Reference No. REF-28204-09-29-2017
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7,816,560
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 02-10-2017
Opening Date for Submission of Bids 02-10-2017
Closing Date for Submission of Bids 25-10-2017
Sector
No. of Bidders 6
Bidders ITM SHPK & ASH Engineering SHPK
Zenit - 06 SHPK
Infratech SHPK & Vler Invest SHPK
A&E Engineering SHPK
Gjeokonsult SHPK
Instituti i Konsulences ne Ndertim SHPK & Imes-D SHPK & Gold Construction SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VLER-INVEST -
 • INFRATECH -
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 22-11-2017
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar Bashkimin e shoqërive Instituti i Konsulencës në Ndërtim SHPK (70%) & Imes-D SHPK (20%) & Gold Construction SHPK (10%) për arsye se:
  a. Imes-D nuk ka paraqitur deklaratën e mosangazhimit te stafit, xhiro totale është 7.316.326 leke, më e vogël se xhiro e kërkuar 7.816.560 lekë.
  b. Imes–D dhe Gold Construction nuk ka paraqitur gjendje bankare sipas % në marrëveshje.
  c. Gold Construction nuk ka punime të ngjashme sipas % në marrëveshje.
  d. IKN nuk ka paraqitur ing. Hidroteknik.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2014
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2014
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-28204-09-29-2017
  Tender Announcement Nr.40 - Dt.09-10-2017
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data