Open Procurement Albania

Projektim, Rikontruksioni i rrugës Qafë Qelë - Koman

District Shkoder
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Projektim, Rikontruksioni i rrugës Qafë Qelë - Koman
Reference No. REF-51643-02-25-2020
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24,853,084
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 26-02-2020
Opening Date for Submission of Bids 26-02-2020
Closing Date for Submission of Bids 13-03-2020
Sector
No. of Bidders 21
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë :

1. A & E Engineering sh.p.k & M.A.K Studio sh.p.k.
2. Arabel Studio sh.p.k & HMK Consulting sh.p.k.
3. Arkonstudio sh.p.k. & Diper sh.p.k
4. C.E.C Group sh.p.k & Invictus
5. Civili Cons sh.p.k & Archispace sh.p.k
6. Derbi –E sh.p.k. & Zenit & Co sh.p.k.
7. Gjeokonsult & CO sh.p.k
8. Infra-Plan sh.p.k & Albegis & CO sh.p.k.
9. HE & SK 11 sh.p.k & MCE sh.p.k
10. InfraKonsultsh.p.k & Angerba sh.p.k
11. Infratech sh.p.k & Arkimade sh.p.k
12. Instituti Dekliada – Alb sh.p.k.
13. 47 EK 79 & Iliada P.K.S sh.p.k & ITM sh.p.k .
14. Klodioda sh.p.k & Sphaera sh.p.k.
15. Net Group sh.p.k & D & C Partners sh.p.k.
16. PNI-2001 sh.p.k. & G & K Studio sh.p.k & UTS – 01 sh.p.k & Fusha sh.p.k.
17. S.D.C sh.p.k & Huk - Projekt sh.p.k & Studio Archimed sh.p.k..
18. Seed Consulting sh.p.k & Atelier 4 sh.p.k.
19. Taulant sh.p.k
20. Erald - G sh.p.k & Transport Highway consulting sh.p.k
21. Dea-N Consulting Studio sh.p.k & VIANTE Konstruksion sh.p.k.

Pjesëmarrës në fazen e dyte:

1. A & E Engineering sh.p.k & M.A.K Studio sh.p.k
2. Arabel Studio sh.p.k & HMK Consulting sh.p.k.
3. C.E.C Group sh.p.k & Invictus
4. Civili Cons sh.p.k & Archispace sh.p.k
5. Derbi –E sh.p.k. & Zenit & Co sh.p.k.
6. Gjeokonsult & CO sh.p.k
7. Infra-Plan sh.p.k & Albegis & CO sh.p.k.
8. HE & SK 11 sh.p.k & MCE sh.p.k.
9. InfraKonsultsh.p.k & Angerba sh.p.k.
10. Infratech sh.p.k & Arkimade sh.p.k
11. 47 EK 79 & Iliada P.K.S sh.p.k & ITM sh.p.k
12. Klodioda sh.p.k & Sphaera sh.p.k
13. PNI-2001 sh.p.k. & G & K Studio sh.p.k & UTS – 01 sh.p.k. & Fusha sh.p.k.
14. S.D.C. sh.p.k. & Huk - Projekt sh.p.k & Studio Archimed sh.p.k.
15. Seed Consulting sh.p.k & Atelier 4 sh.p.k
16. Taulant sh.p.k.
17. Erald - G sh.p.k & Transport Highway consulting sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SPHAERA -
 • KLODIODA SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 22,400,000
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 3 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  - “HE & SK 11” sh.p.k & “MCE” sh.p.k, skulifikohet, për arsye se oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr. 354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

  - “Civil Cons” sh.p.k & “Archispace” sh.p.k, skulifikohet, për arsye se oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr. 354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

  - “PNI-2001” sh.p.k. & “G & K Studio” sh.p.k. & “UTS – 01” sh.p.k. & “Fusha” sh.p.k, skulifikohet, për arsye se oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr. 354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2014
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for KLODIODA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KLODIODA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for KLODIODA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KLODIODA SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Technical Specifications
  Announcement of Winner Buletini Nr. 82 datë 05 Tetor 2020
  Announcement of Contract Signing
  Termat e References

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data