Open Procurement Albania

Rehabilitim i rrugeve Shesheve e fasadave Blloku Lagja Nr 2 Pogradec

District Korce
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rehabilitim i rrugeve Shesheve e fasadave Blloku Lagja Nr 2 Pogradec.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 86,400,000 lekë pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Reference No. REF-68877-08-17-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 239,906,974
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 18-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 18-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 18-09-2020
Sector
No. of Bidders 18
Bidders 1. EURONDERTIMI 2000. sh.p.k., - NIPT K02003001O & K.A.E. XH shpk
2. 2T shpk
3. LIQENI VII shpk, & NDREGJONI shpk
4. BE - IS shpk
5. S I R E T A 2F shpk
6. LEON KONSTRUKSION shpk
7. REJ shpk & GJIKURIA shpk
8. EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI shpk
9. K A C D E D J A shpk & AGRI CONSTRUCTION shpk
10. HASTOÇI shpk
11. VELLEZERIT HYSA shpk
12. CURRI shpk
13. AGI KONS shpk
14. ALBA KONSTRUKSION shpk
15. BONUS Sh.p.k shpk & 4 A-M, shpk
16. BEAN shpk
17. MF INVEST GROUP shpk & MANE/S shpk & BOSHNJAKU B shpk
18. Infinit sh.p.k, & Xhengo shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EURONDERTIMI 2000 -
 • ''K.A.E.XH.'' SH.P.K -
 • The winning bid ALL without vat 122,322,799
  Bidder Announcement date 22-10-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 16 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje në datë 06.10.2020 .
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. BEAN shpk & 2 N shpk, per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DT, punë të ngjashme. OE "2N” sh.p.k., si anetare i ketij bashkimi operatoresh nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh.

  2. MF INVEST GROUP shpk & MANE/S shpk & BOSHNJAKU B shpk per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DT, punë të ngjashme. OE MF Invest Group sh.p.k., i cili është edhe anëtari me përqindjen me të madhe në kete bashkim operatoresh nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh.

  3. Infinit sh.p.k, & Xhengo shpk per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DT, punë të ngjashme. Nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for EURONDERTIMI 2000 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EURONDERTIMI 2000 viti 2014
  Monitor treasury transaction for EURONDERTIMI 2000 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EURONDERTIMI 2000 viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ''K.A.E.XH.'' SH.P.K viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ''K.A.E.XH.'' SH.P.K viti 2014
  Monitor treasury transaction for ''K.A.E.XH.'' SH.P.K viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ''K.A.E.XH.'' SH.P.K viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Grafik Punimesh

  Projekt Zbatimi

  Relacion Teknik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data