Open Procurement Albania

Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve në objektin Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier – Lushnje.

District Fier
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve në objektin Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier – Lushnje.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit rezervon te drejtën të kërkoje inspektime shtese gjatë periudhës 2 vjeçare të garancisë. Kosto për këto inspektime duhet të përfshihet ne vlerën e ofertës qe do të paraqesë operatori ekonomik.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2,169,000
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 19-02-2015
Sector
No. of Bidders 2
Bidders Gjeokonsult & Co SHPK
Infratech SHPK & VLER-INVEST SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VLER-INVEST -
 • INFRATECH -
 • The winning bid ALL without vat 2,057,000
  Bidder Announcement date 23-04-2015
  Contract date 30-04-2015
  Contract Value including VAT 2,468,400
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2014
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2014
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.06 - Dt.16-02-2015
  Announcement of Winner Nr.16 - Dt.27-04-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.18 - Dt.11-05-2015

  Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve në objektin Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier – Lushnje.

  District Fier
  Loan No
  Source of Loan/Financed by:
  Loan Amount by Currency
  Project Title
  Description of the Project
  Tender object Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve në objektin Lidhja e rrugës Transballkanike me superstradën Fier – Lushnje.
  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

  Fondi Shqiptar i Zhvillimit rezervon të drejtën të kërkoje inspektime shtesë gjatë periudhës 2 vjeçare të garancisë. Kosto për këto inspektime duhet të përfshihet në vlerën e ofertës që do të paraqesë operatori ekonomik.
  Reference No.
  CPV Code
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2,169,000
  Type of Contract
  Procurement Method Consultancy Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Announcement Date
  Opening Date for Submission of Bids
  Closing Date for Submission of Bids 16-02-2015
  Sector
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
  The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2014
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VLER-INVEST viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2014
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INFRATECH viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.05 - Dt.09-02-2015
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Cancellation of Procurement Nr.6 - Dt.16-02-2015

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data