Open Procurement Albania

Mbikëqyrja e punimeve për ndërtimin e rrugës: Çermë Sektor-Tre Urat-Stravec-Gërmenj i Madh, Tre Urat- Autostrada Rrogozhinë –Lushnje.

District Fier
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Mbikëqyrja e punimeve për ndërtimin e rrugës: Çermë Sektor-Tre Urat-Stravec-Gërmenj i Madh, Tre Urat- Autostrada Rrogozhinë –Lushnje.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit rezervon të drejtën të kërkojë inspektime shtesë gjatë periudhës 2 vjeçare të garancisë. Kosto për këto inspektime duhet të përfshihet në vlerën e ofertës që do të paraqesë operatori ekonomik.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1,417,000
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 05-03-2015
Sector
No. of Bidders 5
Bidders Sphaera SHPK
Taulant SHPK
Ersi/M SHPK
Infratech SHPK
Derbi – E SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SPHAERA -
 • The winning bid ALL without vat 1,205,000
  Bidder Announcement date 11-05-2015
  Contract date 25-05-2015
  Contract Value including VAT 1,446,000
  Contract Milestones Due Dates 16 muaj
  Appeals Nuk ka patur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Ersi/M SHPK
  Operatori Ekonomik nuk plotëson kriterin financiar, pasi i mungon vërtetim bankar.
  2. Infratech
  Nuk ka paraqitur propozim teknik.
  3. Derbi – E
  Nuk ka paraqitur Formularin e Deklarimit te Propozimit.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2014
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.08 - Dt.02-03-2015
  Announcement of Winner Nr.19 - Dt.18-05-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.22 - Dt.08-06-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 28, datë 20.5.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data