Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.2 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-53867-03-11-2020)- Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të 448 banesave të shtrira në Bashkitë Kurbin, Mirditë dhe Kamëz”. (Programi i Rindertimit)

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.2 - Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të 448 banesave të shtrira në Bashkitë Kurbin, Mirditë dhe Kamëz”.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 12-03-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-53867-03-11-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 13 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 2 kanë sjellë ofertë zyrtare 10 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Arabel Studio” sh.p.k “HMK-Cosulting” sh.p.k “TAULANT” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 8,283,363 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 7,125,474 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 13.97 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-53867-03-11-2020 (Minikonkursi Nr. 2)
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 12-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 12-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 10
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :
1. Arabel Studio” sh.p.k “HMK-Cosulting” sh.p.k “TAULANT” sh.p.k
2. “Infrakonsult” sh.p.k “Dricons” sh.p.k “Atelier4” sh.p.k,
3 . “Instituti Dekliada-Alb” sh.p.kdhe “Arena MK” sh.p.k
4. “KKG Project” sh.p.k“GR Albania” sh.p.k
5. “Archispace” sh.p.k “ITM” sh.p.k
6. “C.E.C Group” sh.p.k dhe “Elba” sh.p.k
7. G B Civil Engineering” sh.p.k dhe “Studio Services K SA” sh.p.k
8. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k“ASH Engineering” sh.p.k
9. “A & E Engineering” sh.p.k
10. “ERALD-G” sh.p.k &”“Transport Highway Consulting” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ” Arabel Studio” sh.p.k - “HMK-Cosulting” sh.p.k - “TAULANT” sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 7,125,474
  Bidder Announcement date
  Contract date 26-10-2020
  Contract Value including VAT 7,125,474 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 120 ditë
  Appeals Nuk ka te skualifikuar
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 30 Tetor 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data