Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.11( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-70113-08-27-2020) - Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, në zonën e re për zhvillim Vorë, njësia administrative Vorë , Bashkia Vorë”, Lot 1, ku përfshihen objektet: BN.1.13, BN.1.02, BN.1.03, BN.5.02, BN.1.04, BN.1.05, BN.1.07, BN.1.08, BN.1.09, BN.1.10, BN.1.11, BN.2.01, BN.2.02, BN.2.03, BN.2.04, BN.2.05, BN.2.06, sipas PDyV së së miratuar. (Programi i Rindertimit)

District Tirane
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.11 - Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e banesave kolektive pallat, në zonën e re për zhvillim Vorë, njësia administrative Vorë , Bashkia Vorë”, Lot 1, ku përfshihen objektet: BN.1.13, BN.1.02, BN.1.03, BN.5.02, BN.1.04, BN.1.05, BN.1.07, BN.1.08, BN.1.09, BN.1.10, BN.1.11, BN.2.01, BN.2.02, BN.2.03, BN.2.04, BN.2.05, BN.2.06, sipas PDyV së së miratuar.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-08-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-70113-08-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 18 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 11 kanë sjellë ofertë zyrtare 17 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Zenit&Co" sh.p.k & "Derbi-E" Sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 12,048,214 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 9,992,082 Leke Pa TVSH.
Reference No. REF-70113-08-27-2020 (Minikonkursi 11).
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-09-2020
Sector
No. of Bidders 17
Bidders •Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. Zenit&Co" sh.p.k & "Derbi-E" Sh.p.k
2 .“Arena MK” sh.p.k
3 ."HMK Consulting" sh.p.k & "Argi" sh.p.k
4 .“GJEOKONSULT & CO” sh.p. & “I T M” sh.p.k & “INFRATECH” sh.p.k
5 .“ERALD-G” sh.p.k & ”Transport Highway Consulting” sh.p.k
6 ."Geosat group" sh.p.k & “Instituti I Konsulences Ne Ndertim” sh.p.k
7 .“Archispace” sh.p.k. & “Sphaera” sh.p.k & “I Ri” sh.p.k
8 .“C.E.C Group” sh.p.k & “Elba” sh.p.k & “6D Plan” sh.p.k
9 .” Tower” sh.p.k & “Dricons” sh.p.k & “Infrakonsult” sh.p.k
10 .“KKG Project” sh.p.k & “GR Albania” sh.p.k
11 .“47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S" sh.p.k & “STUDIO-REBUS” sh.p.k
12 B.E HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS” sh.p.k
13 .“Instituti Dekliada-Alb” sh.p.k
14 .“Arabel” sh.p.k “Elite Studio” sh.p.k “TAULANT” sh.p.k
15 . “Civil Cons” sh.p.k “Engineering Consulting Group” sh.p.k
16 .“A & E Engineering” sh.p.k
17 .“G B Civil Engineering” sh.p.k dhe “Invictus” sh.p.k & & “Margarita Kodra” p.f
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ZENIT&CO - DERBI-E  -
 • The winning bid ALL without vat 9,992,082
  Bidder Announcement date
  Contract date 08-01-2021
  Contract Value including VAT 9,992,082 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates Sipas afatit të zbatimit te punimeve të zbatimit
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 61 datë 28 Gusht 2020
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 22 datë 15 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data