Open Procurement Albania

Realizimi i punimeve të rrugës se fshatit Goranxi, Komuna Dropull i Poshtëm.

District Gjirokastër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Realizimi i punimeve të rrugës së fshatit Goranxi, Komuna Dropull i Poshtëm.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 47,333,333
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 04-05-2015
Sector
No. of Bidders 14
Bidders Albakonstruksion SHPK
Arti SHPK & Ilira D SHPK
B 93 SHPK
Cobial SHPK
Çaushi M SHPK
Eral Construksion SHPK & AL-Asfalt SHPK
Gjikuria SHPK
Gllavenica SHPK
Jody Kompany SHPK & Shendelli SHPK
Kevin Construction SHPK
Mane/S SHPK
Ndregjoni sh.p.k & Haziri SHPK13. Rosi SHPK
Sireta 2F SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COBIAL SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 31,740,500
  Bidder Announcement date 15-06-2015
  Contract date 25-06-2015
  Contract Value including VAT 38,088,600
  Contract Milestones Due Dates 8 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Albakonstruksion SHPK ,
  Nuk ka paraqitur konfirmimin që ka paguar të gjitha taksat vendore. 2. Bashkimi i operatorëve Arti SHPK . & Ilira D SHPK ,
  Nuk ka paraqitur faturën e maturuar te fundit te pagesës së energjisë elektrike. 3. Çaushi M SHPK ,
  Nuk ka paraqitur ofertë. 4. Bashkimi i operatorëve Eral Construksion SHPK . & AL-Asfalt SHPK ,
  Nuk kanë paraqitur faturën e maturuar të fundit të pagesës së energjisë elektrike. 5. Gllavenica SHPK ,
  Nuk ka paraqitur ofertë. 6. Rosi SHPK ,
  Nuk ka paraqitur ofertë. 7. Sireta 2F SHPK , pasi nuk paraqitur numrin e kërkuar të punonjësve.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.14 - Dt.14-04-2015
  Announcement of Winner Nr.24 - Dt.22-06-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.25 - Dt.29-06-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data