Open Procurement Albania

Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve urgjente për sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë në Kalanë e Gjirokastrës

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title Project for Integrated Urban and Tourism Development (PIUTD)
Description of the Project Budget: 63.8 million Euros
Financed by: World Bank
Timeline: 2017 – 2022. The project has become effective in April 2017 and shall take 5 years.
Geographic coverage:3 regions (Vlora, Berati, Gjirokastra); 4 municipalities (Saranda, Gjirokastra, Berati, Përmeti) and the tourist corridor going through this region.
Beneficiaries: 84 thousand inhabitants and about 300 thousand tourists.
Objective: Improve urban infrastructure, promote tourism, and strengthen institutional capacities to support tourism and develop the local economy in selected areas in the south of Albania.

Component 1. Urban design and improvement of infrastructure
Finances the drafting of projects for the implementation of urban projects and for improving the municipality infrastructure in four urban centers: Saranda, Gjirokastra, Berati, and Përmeti.
Investments in these selected municipalities shall include the rehabilitation of the following:
 • Public spaces (e.g. parks, squares, pedonale / pedestrian streets (pedestrian streets);
 • Road network, intermodal junctions and accompanying infrastructure (.e.g. sidewalks, crossroads, road lights, bicycle lanes, bus stations);
 • Restoration of selected buildings of heritage and facades of selected buildings;
 • Improve tourist areas (e.g. entry roads, visitor centers, parking places, tourist road signs).
 • Rehabilitation of the water supply shall be supported accordingly.
This component shall also finance the preparation of urban projects, feasibility studies, engineering projects, and the supervision of construction projects; the underground infrastructure shall be part of the improved road network, when necessary.

Component 2. Improvement of touristic sites
Finances investments intended at improving tourist sites to be selected along the touristic corridor in the South Albania. Investments shall include the restoration of objects of cultural heritage and asset, and the improvement of the support infrastructure. This component is also going to finance the preparation of the visibility studies, site management plans, engineering projects, and supervision of construction projects.

Component 3. Tourism and product development market
This component is going to finance capacity building activities for improving municipality management and tourism-based local economic development.
Tender object Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve urgjente për sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë në Kalanë e Gjirokastrës

Qeveria e Shqiperise ka marrë nje financim nga Banka Botërore kundrejt kostos së Projektit “Integrimi Urban dhe Zhvillimi i Turizmit”, dhe ka për qëllim të përdor pjesë të këtij financimi per kontratën: “Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve urgjente për sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë në Kalanë e Gjirokastrës”.
Reference No. FSHZH/PIUTD/AL-ADF-15538-CW-RFB
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 16-04-2021
Opening Date for Submission of Bids 16-04-2021
Closing Date for Submission of Bids 17-05-2021
Sector
No. of Bidders 2
Bidders 1. Alb-Building sh.p.k. & AD Star sh.p.k.
2. Leon Konstruksion sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AD - STAR -
 • ALB-BUILDING -
 • The winning bid ALL without vat 174,900,930
  Bidder Announcement date 04-06-2021
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 13 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Notes Tenderi do të zhvillohet ne baze te nje dokumentacioni te harmonizuar ndermjet dokumentacionit per prokurimin e tenderit te hapur sipas Agjensise se Prokurimit Publik dhe standarteve te Bankes Boterore, duke u realizuar sipas procedurave te percaktuara ne udhezuesit e Bankës Botërore per : “Prokurimi i Mallrave, Punët dhe Shërbimet Jo-Konsultuese nën Huatë IBRD dhe Kreditë IDA &Grantet nga Huamarrësit e Bankës Botëror” (Janar 2011, rishikuar Korrik 2014).
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for AD - STAR viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AD - STAR viti 2014
  Monitor treasury transaction for AD - STAR viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AD - STAR viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
 • Ftese per Oferte
 • Contract Award
 • Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data