Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.19 ( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-70113-08-27-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për 4 Pallate pikësore Lgj. 17 Rr. Lura, nr. 1&3 dhe Rr. Ahmet Dakli nr. 15&23, dhe 1 Pallat pikësor Nr. 458 Rr. Bajram Tushe” njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)

District Durrës
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.19- ““Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, 4 Pallate pikësore Rr. "Hysen Myshketa, Pallati Nr.30, 7/288, Rr. "Telat Noga", Pallati Nr. 8, 3/307, Rr. "Isuf Molla", Pallati Nr.21, 6/41, Rr. "Doktor Spiro Treska", Pallati Nr. 19 ZK 8512( 4/31,4/146, 4/154) njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-08-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-70113-08-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 18 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 19 kanë sjellë ofertë zyrtare 14 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k &“Invictus” sh.p.k & Margarita Kodra
- Fondi i Minikonkursit është 4049181 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 3268347 Leke Pa TVSH.
Reference No. REF-70113-08-27-2020 (Minikonkursi 19).
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 17-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-09-2020
Sector
No. of Bidders 14
Bidders •Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. “G B Civil Engineering” sh.p.k & “Invictus” sh.p.k & Margarita Kodra
2 . “ERALD-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k
3 . 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S sh.p.k & STUDIO-REBUS sh.p.k
4 . “HMK - Consulting” sh.p.k & “A R GI” sh.p.k
5 . HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS” sh.p.k
6 . “TAULANT" sh.p.k & “ARABEL – STUDIO” sh.p.k & “ELITE STUDIO” sh.p.k
7 . Geosat group & IKN Sh.p.k
8 . “A&E Engineering” sh.p.k
9 . “C.E.C Group” sh.p.k & “Elba” sh.p.k & “6D Plan” sh.p.k
10 . “Archispace” sh.p.k. & “Sphaera” sh.p.k & “I Ri” sh.p.k
11 . “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k & “I T M” sh.p.k & “INFRATECH” sh.p.k
12 . “Tower” sh.p.k & “Dricons” sh.p.k & “Infrakonsult” sh.p.k
13 . “KKG Project” sh.p.k & “GR Albania” sh.p.k
14. "Zenit & Co" Sh.p.k & "Derbi-E" Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “G B Civil Engineering” sh.p.k - “Invictus” sh.p.k - Margarita Kodra -
 • The winning bid ALL without vat 3,268,347
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates Sipas afatit të zbatimit te punimeve të zbatimit
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 181 datë 14 Dhjetor 2021
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data