Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 3 & 4
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Reference No. REF-74334-07-05-2023
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 570,833,320
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 06-07-2023
Opening Date for Submission of Bids 24-07-2023
Closing Date for Submission of Bids 24-07-2023
Sector
No. of Bidders 22
Bidders 1. “SHKELQIMI 07” sh.p.k
2. “BAMI HOLDING” sh.p.k
3. “VELLEZERIT HYSA” shpk
4. “G.P.G.COMPANY”
5. “ALB – STAR” sh.p.k
6. “ELMAZAJ KONSTRUKSION” sh.p.k
7. BOE “ALB TIEFBAU” shpk.& “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk,
8. “FUSHA” shpk
9. BOE “4 A-M” shpk & “BESTA” shpk
10. BOE “PE - VLA – KU” sh.p.k & “BIBA-X” shpk
11. “COBIAL” shpk
12. “SALILLARI” sh.p.k
13. BOE “BE - IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k & “RRUGA URA ASFALTIM NR. 2 ELBASAN”
14. BOE “B93 II” sh.p.k & “B -93” sh.p.k & “GLAVENICa” shpk
15. “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k
16. BOE “ARIFAJ” & “HAZIRI” shpk
17. “GECI” shpk
18. “GJIKURIA.” shpk,
19. BOE “ALB SHPRESA” shpk & “MELA.” Shpk & “MANE/S” shpk & “SARDO” shpk
20. BOE “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k & “SELAMI” sh.p.k
21. BOE “CURRI sh.p.k & “S.M.O.UNION” sh.p.k
22. BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k, & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk & “S I R E T A 2F” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHKELQIMI 07 SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 315,000,000
  Bidder Announcement date 10-08-2023
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE ALB SHPRESA shpk; MELA. Shpk; MANE S shpk dhe SARDO shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  2. BOE COMPANY RIVIERA 2008 shpk dhe SELAMI shpk, per arsye:
  NUIS -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  3. BOE S.M.O.UNION shpk dhe CURRI shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  4. BOE MF INVESTGROUP SHPL; ALKO IMPEX General Construction shpk dhe SIRETA 2F, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper, pasi kontratat e paraqitura nuk konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-74334-07-05-2023
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data