Open Procurement Albania

Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrjen për përmirësimin e strukturave mbrojtëse, veprave të artit etj, Rajoni 1&2, 3&4”

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrjen për përmirësimin e strukturave mbrojtëse, veprave të artit etj, Rajoni 1&2, 3&4”
Reference No. REF-76338-07-29-2023
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8,145,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 31-07-2023
Opening Date for Submission of Bids 16-08-2023
Closing Date for Submission of Bids 16-08-2023
Sector
No. of Bidders 26
Bidders 1. “InfraKonsult” shpk
2. “INFRATECH” sh.p.k,
3. “STUDIO-REBUS”
4. “GEOSAT GROUP” shpk
5. BOE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” shpk., & “ELITE STUDIO “shpk
6. "TAULANT" SHPK” sh.p.k.
7. BOE “NET-GROUP” shpk & “DAAM” shpk
8. “ERALD-G” shpk
9. “A & E ENGINEERING” sh.p.k
10. BOE “G B Civil Engineering” shpk & “Margarita Kodra” PF
11. “C.E.C GROUP” sh.p.k.,
12. “NOVATECH STUDIO” shpk
13. BOE “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk., & INVICTUS” sh.p.k,
14. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k.,
15. “CIVIL CONS”shpk
16. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"shpk
17. S&L STUDIO
18. BOE “Engineering Consulting Group” shpk &” A.SH. Engineering” shpk
19. BOE “HTS COMPANY” shpk & “HE & SK 11” sh.p. k,
20. “DERBI-E” shpk,
21. BOE “MCE” shpk & “STATENG” shpk
22. “ARENA MK” shpk
23. “TOWER” shpk
24. “A V E CONSULTING” shpk
25. BOE “ARKIMADE” shpk & “SPHAERA”sh.p.k
26. “ZENIT&CO”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • InfraKonsult -
 • The winning bid ALL without vat 6,930,000
  Bidder Announcement date 01-09-2023
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. ZENIT CO, per arsye:
  -Ka paraqitur vleren e ofertes poshte vleres minimale
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for InfraKonsult viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for InfraKonsult viti 2014
  Monitor treasury transaction for InfraKonsult viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for InfraKonsult viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-76338-07-29-2023
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data