Open Procurement Albania

Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1 datë 09.06.2016 me objekt: Për qëllime pushimi, argëtimi”

Seller authority Local Unit Mirditë
Auction Object “Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1 datë 09.06.2016 ”Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave për Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosur Publik”: që i përket ekonomisë pyjore: Ndërfanë, Njësia Administrative Rrëshen me ngastrat nr.98 a, lugina e lumit Fan i madh, me afat perdorimi (qiraje), 10 (dhjetë) vite në numrat e pasurisë nr. 352, zk.2768, vol.4, faqe 165 me çertifikatë pronësie nr. 690, me objekt: Për qëllime pushimi, argëtimi”
Vlera : 74 985 lek/vit
Reference No.
Initial value ALL 74,985
Procurement Method Procedure e hapur
Auction Status Njoftuar fituesi
Auction announcement date in bulletin 04-05-2021
Last date of Submitted Documents
Auction held date 26-05-2021
No. of Bidders 1
Bidders “Bardhok Bardhi “
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL 80,000
  Bidder Announcement date 28-06-2021
  Contract date
  Cancellation reason
  Auction place Bashkia Mirditë
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data