Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
4 ALBAVIA SHPK 5 447,424,114 5 447,424,114 313,216,562

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pogradec “Loti IV, Ura e Zëmçës – Kryqëzimi Proptisht, Bishnicë” 220,320,000 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 153,876,474.00
Local Unit Tiranë Rikualifikimi i bllokut dhe degëzimeve për rrugët: “Nikoll Mekjashi”-“Shyqyri Basha”-“Kostandin Shpataraku”-“Minella Karajani”-“Bajazit Shehu". 124,656,066 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 76,476,380.00
Local Unit Kamëz Ndërtimi Rikualifikimi Urban i Rrugës “Kujtesa” + Segmentet 78,819,283 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 67,502,060.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Osja e Falltores" (blloqe pallatesh) 6,814,599 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 4,832,509.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Draçin" (faza e dytë) 16,814,166 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 10,529,139.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data