Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 "RUÇI" 32 103,435,969 32 103,435,969 91,043,670

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Mat Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve, vajra graso etj. Signed the Contract "RUÇI"
Local Unit Mat Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve, vajra graso etj. 4,649,266 Announced the Winner "RUÇI" 4,616,066.00
Local Unit Mat Minikontrata 1-Blerje Karburant Signed the Contract "RUÇI"
Local Unit Mat Blerje Karburant 13,333,333 Announced the Winner "RUÇI" 13,333,333.00
Local Unit Mat Blerje Karburant (Naftë dhe Benzinë pa plumb) 9,864,250 Signed the Contract "RUÇI" 9,864,250.00
Local Unit Mat Blerje naftë për emergjencat civile të bashkisë Mat 1,000,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract "RUÇI"
Local Unit Mat Shërbimi i transportit të bazës materiale KZAZ Nr.16-KQV-KZAZ Nr.16 si dhe KZAZ Nr.16-KQZ Announced the Winner "RUÇI" 110,000.00
Local Unit Mat Minikontrata 1 Blerje Naftë Diesel (D1) dhe Benzinë pa plumb Signed the Contract "RUÇI"
Local Unit Mat Blerje Naftë Diesel (D1) dhe Benzinë pa plumb 25,358,313 Announced the Winner "RUÇI" 25,358,313.00
Local Unit Mat Blerje Naftë Diesel (D1) 8,333,956 Signed the Contract "RUÇI" 8,333,956.00
Local Unit Mat Blerje Nafte (D1) 9,555,840 Signed the Contract "RUÇI" 9,555,840.00
Local Unit Klos Sherbime ne rrugen Dom Njesia Administrative Gurre Signed the Contract "RUÇI" 349,500
Local Unit Klos Sherbim ngarkim kamionash Signed the Contract "RUÇI" 319,000
Local Unit Klos Nafte per mjetet e rrugeve 6,666,666 Signed the Contract "RUÇI" 12 % Marzh fitimi.
Local Unit Klos Nafte per makinat e administrates dhe zjarrfikeses 1,333,333 Signed the Contract "RUÇI" 1,333,333.00
Local Unit Klos Blerje nafte 500,000 Signed the Contract "RUÇI" Marzh fitimi 15 %
Local Unit Dibër Blerje skorje,krype dhe granil per nevoja te Bashkise Diber 800,000 Signed the Contract "RUÇI" 490,000
Local Unit Klos Sherbim I pastrimit ne Fshatrat e Bashkise Klos 420,624 Signed the Contract "RUÇI" 410,000.00
Local Unit Bulqizë Blerje nafte 2,083,333 Signed the Contract "RUÇI" Marzh fitimi 8%
Local Unit Mat Loti 2: Blerje Vajra lubrifikante 316,650 Signed the Contract "RUÇI" 296,000.00
Local Unit Mat Loti 3 : Blerje Gaz i lengshem 585,000 Signed the Contract "RUÇI" 581,100.00
Local Unit Bulqizë Blerje nafte D1 600,000 Signed the Contract "RUÇI" 576,000.00
Local Unit Klos Blerje çimento 451,000 Signed the Contract "RUÇI" 430,000.00
Local Unit Malësi e Madhe Qira ambjenti dhe dekor 199,500 Signed the Contract "RUÇI" 180,200.00
Local Unit Klos Construction of the waist type bridge in Mishter village in Gurra Administrative Unit and construction of waist type bridge in Shkalla village, Xiber Administrative Unit 11,076,800 Signed the Contract "RUÇI" 11,000,250.00
Local Unit Mat Purchase of spare parts: Tires and batteries 1,666,600 Re-Proclaimed and Signed the Contract "RUÇI" 1,622,450.00
Local Unit Bulqizë Purchase of fuel - Financed by State Budget 2,083,330 Signed the Contract "RUÇI" Marzhi i Fitimit 8.9%
Local Unit Mat Lot 2: Purchase of liquid gas -Mat Municipality budget 275,500 Signed the Contract "RUÇI" 138,600.00
Local Unit Mat Lot 3: Purchase of Lubricant oils - Mat Municipality budget 417,250 Signed the Contract "RUÇI" 354,670.00
Local Unit Bulqizë Purchase of goods for Vehicles 63,334 Signed the Contract "RUÇI" 53,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data