Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
16 INVICTUS 25 130,422,132 25 130,422,132 124,961,146

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Mat Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel” 4,766,015 Signed the Contract INVICTUS 4,077,500.00
Local Unit Tepelenë Drejtimi i punimeve “Ndërtim i rrjetit të furnizimit me ujë të fshatit Nivicë dhe Rexhin, Ndëtimi I fshatit Peshtan-Mezhgoran Bashkia Tepelenë” 2,893,111 Signed the Contract INVICTUS 2,833,333.00
Local Unit Finiq Mbikqyrje punimesh për objektin “Rikonstruksion dhe zgjerim i linjes ekzistuese te ujesjellesit Krongj – Finiq, linja te reja te jashtme te fshatrave Vrion, Karahaxh, Clirim, Bregas, si dhe linja e brendshme e fshatit Clirim, Bashkia Finiq”. 3,327,030 Signed the Contract INVICTUS
Local Unit Skrapar Mbikqyrje punimesh për objektin ”Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë” 4,331,045 Signed the Contract INVICTUS 4,291,667.00
Local Unit Vlorë Mbikqyrja e kontrates Rikonstruksion i shkolles 24 Maji dhe ambienteve sportive, Vlore 1,027,940 Announced the Winner INVICTUS 902,236.00
Local Unit Durrës “Studim projektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit Durres” 47,232,906 Signed the Contract INVICTUS 46,942,658.00 
Local Unit Kurbin Supervizim i punimeve per objektin : Rikonstruksioni i plote i shkolles 9- vjeçare Mark Trokthi-, Laç, Bashkia Kurbin 1,190,654 Signed the Contract INVICTUS 1,150,000
Local Unit Durrës Studim projektim per dy objekte Hamallaj dhe Lagja nr 1 Sukth 6,332,000 Announced the Winner INVICTUS 6,245,000.00
Local Unit Lushnje Mbikqyrje punimesh per tenderin me objekt:Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambjenteve sportive Dushk 1,113,247 Signed the Contract INVICTUS 977,501.00
Local Unit Vorë Loti 1. Mbikqyrje e punimeve ne objektin "Ambjente Sportive dhe Rikonstruksion I Shkolles se Mesme te Bashkuar "Shaban Sheshori" godina 1, Preze 595,809 Signed the Contract INVICTUS 530,186.00
Local Unit Kurbin Supervizim i objekteve RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE NR. 3 AMBIENTE SPORTIVE,QYTETI LAÇ DHE RINDËRTIM I TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS MARK TROTHI, ISH-POLIGONI, NE QYTETI LAÇ 1,921,437 Announced the Winner INVICTUS 1,920,000.00
Local Unit Has Mbikqyrje e punimeve te objektit “Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Krume dhe Zahrisht, punime shtese 280,000 Signed the Contract INVICTUS 275,000.00
Local Unit Tiranë Mbikqyerje e objektit Hapje (zëvendësim) të kolonave ekzistuese dhe shikim mundësie për hapje pusesh të reja me qëllim rritjen e prurjeve të marra nga puscpime nëntokësore 247,250 Signed the Contract INVICTUS 237,360
Local Unit Kurbin Supervizim i objektit: " Rikonstruksion i godinës, palestrës, dhe ambienteve sportive, shkolla 9-vjeçare “Gjin Pjetri” 681,398 Signed the Contract INVICTUS 680,000.00
Local Unit Libohovë Shërbim i supervizimit për Rikualifikimin urban i qendrës së qytetit Libohovë 1,088,355 Signed the Contract INVICTUS 1,083,333.00
Local Unit Skrapar Studim Projektim Objektit: “ Rehabilitim i rrjetit të ujësjellesit, Ujrave të Zeza, Ujrave të Bardha dhe përpunimit të trajtimit të ujrave të zeza, Qyteti Çorovodë” Bashkia Skrapar 37,984,794 Signed the Contract INVICTUS 37,916,666.00
Local Unit Mallakastër Supervizim punimesh për objektin: “KUZ Lagjia “Bylis”, qyteti Ballsh 1,609,150 Signed the Contract INVICTUS 1,600,000.00
Local Unit Has Mbikqyerje punimeve të Rikonstruksionit Ujësjellësit të fshatit Krumë dhe Zarishtë” ( vazhdim), Bashkia Has 998,958 Signed the Contract INVICTUS 998,000.00
Local Unit Dimal Hartim projekt- preventivi për rikonstruksion të plotë të shkollave 625,000 Signed the Contract INVICTUS 600,000.00
Local Unit Durrës Fond për studim projektime të investimeve 3,957,786 Signed the Contract INVICTUS 3,955,446.00
Local Unit Dropull Shërbim i supervizimit te punimeve për objektin"Ujesjelles I jashtem I Dropullit nga burimi i Manxifes " 1,501,048 Signed the Contract INVICTUS 1,500,260.00
Local Unit Korçë Per nevojat e projektit “Projektimi i banesave familjare ne Korçë” 740,000 Signed the Contract INVICTUS 500,000.00
Local Unit Kurbin Supervision of the workings in the Object: Reconstruction of At Shtjefen Gjeçovi High School 1,572,160 Signed the Contract INVICTUS 1,570,000.00
Local Unit Skrapar Object; Study; Projection: Rehabilitation of water Supply, waste water and white water network and water processing and treatment network 4,166,667 Announced the Winner INVICTUS 4,160,000.00
Local Unit Mat Supervision of works for the object: Reconstruction of irrigation channel SEKA, Seke-Rukaj 238,372 Signed the Contract INVICTUS 15,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data