Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Tiranë GERARD - A 16 354,340,497 16 354,340,497 310,629,001

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Blerje mjete transporti 9,990,000 Announced the Winner GERARD - A 9,777,500.00
Local Unit Tiranë Sherbime mirembajtje dhe riparimi i koshave dhe stolave dekorative 29,370,136 Announced the Winner GERARD - A 27,010,026.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha,stola dekorativë) 16,650,000 Announced the Winner GERARD - A 16,283,489.00
Local Unit Tiranë Shërbime të tjera pastrimi dhe mirëmbajtje e koshave dekorativë 20,800,000 Announced the Winner GERARD - A 20,381,089.00
Local Unit Tiranë Sistemimi i Lanes-Faza I 30,460,341 Signed the Contract GERARD - A 19,453,542.00
Local Unit Tiranë Blerje mjete transporti dhe agregat 12,500,000 Signed the Contract GERARD - A 11,000,000.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksion rrjet ujesjellesi ne zonen tek Rruga "Mine Peza" 27,541,415 Signed the Contract GERARD - A 20,931,435.00
Local Unit Tiranë Shërbime të tjera pastrimi dhe mirëmbajtje e koshave dekorative 19,166,000 Signed the Contract GERARD - A 19,088,916.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola dekorativ) 12,500,000 Signed the Contract GERARD - A 11,850,058.00
Local Unit Tiranë Blerje Kosha, stola dekorative 50,000,000 Signed the Contract GERARD - A 46,567,500.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi ne Rrugen"Dalip Zavalani, Vath Koreshi, dhe rrugen midis Petro Nini Luarasi dhe Shyqeri Ishmi. 14,112,605 Signed the Contract GERARD - A 12,500,217.00
Local Unit Tiranë Blerje mjete transporti me tonazh te ndryshem 16,600,000 Signed the Contract GERARD - A 15,428,000.00
Local Unit Tiranë Blerje kosha, stola dekorative 16,500,000 Signed the Contract GERARD - A 13,000,000.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave të punës (riparim kosha, stola) 19,850,000 Signed the Contract GERARD - A 17,569,257.00
Local Unit Tiranë Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore 8,300,000 Announced the Winner GERARD - A 8,121,312.00
Local Unit Tiranë Mjete Transporti 50,000,000 Signed the Contract GERARD - A 41,666,660.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data