Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
4 Edmond Cara 22 925,463 22 925,463 2,741,500

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pukë Vendosje Vendqendrim per stacion atuobuzash,Bashkia Puke, sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 95,000
Local Unit Pukë Blerje drita dekori,riparime per dekorin e vitit te ri sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 89,700.00
Local Unit Pukë Blerje drita dekori,riparime per dekorin e vitit te ri sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 89,700
Local Unit Pukë Blerje Ndricues rrugor led sipas preventivit, t prdoret procedura e prokurimit me vler t vogl Signed the Contract Edmond Cara 57,500.00
Local Unit Pukë Blerje Ndricues rrugor led sipas preventivit, t prdoret procedura e prokurimit me vler t vogl Signed the Contract Edmond Cara 57,500
Local Unit Pukë Blerje drita dekor Bashkia Puke, sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 89,700
Local Unit Pukë Blerje materiale per kanalin vadites Gojan i vogel,Njesia Gjegjan, Bashkia Puke sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 74,700
Local Unit Pukë Blerje materiale, Bashkia Puke sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 20,000
Local Unit Pukë Riparim i Sistemit te Vaditjes ,Fshati Gojan i Vogel,Njesia Administrative Gjegjan Bashkia Puke sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 278,700
Local Unit Pukë Blerje lule dekorative, Bashkia Puke sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 75,800
Local Unit Lezhë Furnizim me gaz per gatim dhe ngrohje per kopshtet , çerdhen e qytetit, dhe konviktit te shkolles profesionale Kolin Gjoka Signed the Contract Edmond Cara 325,700
Local Unit Pukë Blerje materiale per sherbime Bashkia Puke sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 224,500
Local Unit Mat Blerje materjale kancelarie Signed the Contract Edmond Cara 198,700
Local Unit Pukë Furnizim me gaz te lengshem per Konviktin Ali Bytyçi, Bashkia Puke , sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 119,800
Local Unit Fushë-Arrëz BLERJE MATERJALESH PER DEKORIN FESTIV" Signed the Contract Edmond Cara 99,900.00
Local Unit Pukë Furnizim me gaz te lengshem per Njesine Administrative Luf-Qerret dhe Gjegjan, Bashkia Puke , sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 66,000.00
Local Unit Pukë Blerje depozite uji dhe materiale per Shkollen e Mesme te Bashkuar Njesia Administrative Gjegjan te Bashkise Puke , sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 27,500.00
Local Unit Pukë Blerje Flamuj Kombetar,cop Atlasi per Pallatin e Kultures Bashkise Puke , sipas preventivit Signed the Contract Edmond Cara 14,800.00
Local Unit Pukë Blerje bojra per printer dhe fotokopje , Bashkia Puke sipas preventivit 353,750 Signed the Contract Edmond Cara 259,800
Local Unit Pukë Blerje materiale per sherbime dhe riparime bordure dhe trotuar Bashkia Puke sipas preventivit 23,250 Signed the Contract Edmond Cara 23,000
Local Unit Pukë Riparime Ujesjellesi Terdhot,Fshati Lumzi,Njesia Administrative Rrape, Bashkia Puke sipas preventivit 454,863 Signed the Contract Edmond Cara 368,700
Local Unit Pukë Rikonstruksion ure druri Gojan i vogel Njesia .Administrative Gjegjan, Bashkise Puke 93,600 Signed the Contract Edmond Cara 84,800.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data