Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 Viola Green 10 750,417,868 10 750,417,868 753,808,236

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Elbasan Minikontrate 1-Loti II: Kryerja e shërbimit të pastrimit në disa njësi administrative të Bashkisë Elbasan Signed the Contract Viola Green 56,454,641.00
Local Unit Elbasan Loti II: Kryerja e shërbimit të pastrimit në disa njësi administrative të Bashkisë Elbasan 57,390,513 Announced the Winner Viola Green 56,454,641.00
Local Unit Peqin Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave te qytetit Peqin dhe Njesive Administrative 171,623,124 Signed the Contract Viola Green 157,041,760.00
Local Unit Kuçovë Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe transportit në venddepozitim të mbetjeve urbane 149,213,832 Signed the Contract Viola Green 144,192,494.00
Local Unit Cërrik Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit Cërrik dhe Njësive Administrative 116,666,667 Signed the Contract Viola Green 116,055,624.00
Local Unit Cërrik Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe largimit të mbetjeve të qytetit Cërrik dhe Njësive Administrative 24,951,604 Signed the Contract Viola Green 24,885,393.00
Local Unit Peqin Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave te qytetit Peqin dhe Njesive Administrative 103,828,146 Signed the Contract Viola Green 103303885.35
Local Unit Prrenjas Grumbullimin dhe transportin e mbeturinave në territorin e bashkisë Prrenjas 686,868 Signed the Contract Viola Green 683,020.00
Local Unit Prrenjas Pastrim ,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave në territorin administrativ të Bashkisë Prrenjas. 793,232 Signed the Contract Viola Green 788,100.00
Local Unit Kuçovë Shërbimi i Pastrimit, mbledhjen dhe transportimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Kuçovë 125,263,882 Signed the Contract Viola Green 93,948,678.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data