Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
9 REJ 48 1,871,390,049 47 1,867,652,127 1,649,795,597

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Korçë Sistemim argjinature 1,218,295 Signed the Contract REJ 780,399.00
Local Unit Pogradec Sistemim rrugësh blloku Goricë 57,256,523 Signed the Contract REJ 56828911.4
Local Unit Pogradec Ndërtim mur mbajtës Rruga Dardhas - Osnat (Guri Lalajt) 2,308,232 Announced the Winner REJ 1,972,818.00
Local Unit Pogradec Blerje matrapiku 114,722 Signed the Contract REJ 20,000
Local Unit Maliq Portobarazhi kolektori i Sovjanit 4,833,075 Signed the Contract REJ 3,173,540.00
Local Unit Prrenjas Rikonstruksion i Ujësjellësit Velcan - Urak Njësia Administrative Rrajcë, Bashkia Prrenjas 916,632 Signed the Contract REJ 879,506.00
Local Unit Devoll Përmirësimi i Kushteve të Banimit për Komunitetin Rom dhe Egjyptian në Bashkinë Devoll 8,326,975 Signed the Contract REJ 6,572,132.00
Local Unit Maliq Rehabilitim Përroi Zvezdë 5,052,003 Signed the Contract REJ 3,561,910.00
Local Unit Prrenjas Blerje Çakulli 1,665,720 Signed the Contract REJ 1,573,180.00
Local Unit Pogradec Shtesë Kontrate : "Rikonstruksion i sheshit te qendra shëndetsore” 132,091 Signed the Contract + Additional Contract REJ 132091.666666667
Local Unit Pogradec Rikonstruksion i sheshit tek Qendra Shendetsore 1,694,889 Signed the Contract REJ 960,059.00
Local Unit Prrenjas Ndërtimi i linjës së ujësjellësit nga burimi i ujit në Galerinë 1070 deri në depo uji Varovë Skroske 6,249,962 Signed the Contract REJ 4612630.89
Local Unit Memaliaj Shërbimi i pastrimit,grumbullimit,transportit të mbeturinave urbane të Qytetit Memaliaj dhe grumbullim,transport mbeturinash në Fshatin Memaliaj. 3,737,922 Cancelled Procurement REJ 3,268,113.00
Local Unit Prrenjas Ndërtim muri mbajtës, rikostruksion i urave tip beli. Burimi i financimit - Grante 828,634 Announced the Winner REJ 598,030.00
Local Unit Pogradec Rikonstruksion ura Krickove 576,400 Signed the Contract REJ 390,000.00
Local Unit Maliq Feeder Reservoir canal of Petrush, Podgorie, irrigation channel of Maliq Plant 53,602,500 Re-Proclaimed and Signed the Contract REJ 34,116,852.00
Local Unit Pogradec Reconstruction of Homezh village road- financed from the State Budget 657,978 Signed the Contract REJ 652,200.00
Local Unit Pogradec Purchase of 120 packages with papers of A4 format 37,075 Signed the Contract REJ 35,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data