Open Procurement Albania

Blerje materiale pastrimi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Blerje materiale pastrimi
Reference No. REF-81328-07-30-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 563 560,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-07-2018
Last date of Submitted Documents 10-08-2018
Tender Held Date 10-08-2018
No. of Bidders 7
Bidders Ensar Bekteshi
Euromega 2010 Shpk
S.L.M. Shpk
Atlantik 3 Shpk
Dimex Shpk
Alen Co Shpk & Denisa Beshaj
Anbim Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Alen Co Shpk - Denisa Beshaj
 • The winning bid ALL without vat 1 490 000,00
  Bidder Announcement date 30-08-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1788000
  Contract date 06-09-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  U skualifikua:
  1. Ensar Bekteshi, Vlera: 922 500 leke pa tvsh
  Nuk keni sjelle asnje dokument ne lidhje me kapacitetin ekonomik dhe financiar.
  2. “ Euromega 2010“ Shpk, Vlera: 1 050 400 leke pa tvsh
  a. Vertetimi per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2018 nga Bashkia Vore eshte pa nr.protokolli dhe pa date.
  b. Vlefshmeria e Certifikates se akredimit per shoqerine lms certifications leshuese te certifikatave iso ka mbaruar me 04.03.2018.
  c. Nuk keni paraqitur oferten teknike per te gjitha mallrat e kerkuar qe gjenden ne shtojcen 10, ne forme tabele, ku te plotesohet: Emri i kompanise prodhuese, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga manuali i prodhuesit, linku i produktit ne web-in e prodhuesit si dhe çertifikimet perkatese per secilin produkt.
  3. “S.L.M.“ Shpk, Vlera: 1 181 900 leke pa tvsh
  a. Nuk keni paraqitur shtojcen nr.6 per permbushjen e specifikimeve teknike.
  b. Mungon dokumenti mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s eshte i akredituar nga institucionet kompetente vendase apo te huaja.Dokumenti I paraqitur eshte I paplote dhe I panoterizuar.
  c. Autorizimi I prodhuesit nuk eshte I perkthyer dhe noterizuar,eshte vetem nje fotokopje.
  d. Nuk keni paraqitur Çertifikatat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 te prodhuesit/prodhuesve/distributoreve.
  4. “ Atlantik 3 Shpk, Vlera: 1 477 500 leke pa tvsh
  a. Autorizimi I prodhuesit Endeks Kimya San.Ve Tic A.S nuk permban e-mail, website te prodhuesit kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij ne kundershtim me piken 2,kapaciteti teknik.
  b. Nuk keni paraqitur dokument mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s se prodhuesit eshte i akredituar nga institucionet kompetente vendase apo te huaja.
  c. Per sapunin leng vlera e kerkuar ne specifikime teknike e ph eshte 6.5 dhe jo me e vogel se 5.5 ndersa ju e keni sjelle 5.0-7.0.
  5. “ Dimex“ Shpk, Vlera: 1 447 500 leke pa tvsh.
  a. Nuk keni paraqitur Çertifikaten vetjake ISO 9001:2008 per tregtimin e mallrave qe jane objekt prokurimi.
  b. Nuk keni paraqitur nje dokument mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s eshte i akredituar nga institucionet kompetente vendase apo te huaja.
  c. Oferta teknike eshte e paplote pasi nuk eshte percaktuar Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga manuali i prodhuesit, linku i produktit ne web-in e prodhuesit si dhe çertifikimet perkatese per secilin produkt.Gjithashtu skeda teknike nuk eshte e firmosur dhe vulosur nga ofertuesi.Ne oferten teknike mungojne disa produkte te listes se prokurimit.
  d. Nuk eshte paraqitur katalogu I prodhuesit.
  6. “ Anbim“ Shpk
  Nuk ka paraqitur oferte.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Alen Co Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Alen Co Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Alen Co Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Alen Co Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Denisa Beshaj viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Denisa Beshaj viti 2014
  Monitor treasury transaction for Denisa Beshaj viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Denisa Beshaj viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.36 - Dt.10-09-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data