Open Procurement Albania

Ndertim ura 3 Çezmat

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Bulqizë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Bulqize
Tender object Ndertim ura 3 Çezmat
Reference No. REF-57874-05-12-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 13-05-2020
Last date of Submitted Documents 15-06-2020
Tender Held Date 15-06-2020
No. of Bidders 3
Bidders ALB-KON
EURO-ALB
TEA-D & Cogren
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-KON SHPK
 • The winning bid ALL without vat 14939151.93
  Bidder Announcement date 07-07-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 17926982.31
  Contract date 27-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. EURO-ALB, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave nga Bashkia Kamëz për vitin 2019, nga verifikimi I ekstraktit histroik rezultoi se operatori ekonomik ka hapur adresë dytësore me me vendodhje në Kamëz , Laknas me datë 04.02.2019.
  - Nuk ka paraqitur IQT për asnjërin prej shoferëve.
  - Nuk ka paraqitur dokumentacion për eskavator me goma,nuk ka paraqitu dokumentacion për vinç urebel.
  2. TEA-D & Cogren, për këto arsye:
  - Nuk janë bërë ndarje të punimeve sipas zërave të preventivit sa më sipër të gjithë kriteret e vecanta për kualifikim duhet të plotesohen në përqindje.
  - Nga na e shoqërisë TEA D shpk nuk është dorëzuar vërtetim për pagimin e taksave për vitin 2019 nga Bashkia Gjirokastër , pasi ka mbyllur adresën dytësore në lagjen 18 shtatori Gjirokastër me datë 21.01.2019.
  - Cogren nuk ka paraqitur punë të ngjashme.
  - Cogren shpk nuk ka Ing.Mekanik , nuk ka teknik ndertimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB-KON SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.49 - Dt.03-08-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data