Open Procurement Albania

Sistemim i Odeonit ne qender te qytetit Pogradec

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pogradec
Tender object Sistemim i Odeonit ne qender te qytetit Pogradec
Reference No. REF-66729-07-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 32 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-07-2020
Last date of Submitted Documents 26-08-2020
Tender Held Date 26-08-2020
No. of Bidders 3
Bidders BEAN SHPK
INFINIT SHPK & INERTI SHPK
REJ shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 31 578 712,00
  Bidder Announcement date 25-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 37894454
  Contract date 01-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Kanë marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimin e KSHA-së me nr.4631/4 prot., datë 05.10.2020 dhe me nr. 4701/3 prot, datë 07.10.2020. Kanë marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr. 522/2020 datë 19.11.2020.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. BEAN SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e shtojcës 8 të DST. Formulari 8, nuk është plotësuar sipas detyrimeve ligjore që rrjedhin nga neni 45, ligji nr.9643 “Për prokurimin publik”, pasi nuk është deklaruar ortaku z.Arben Sadushi, i cili zotëron 100% të aksioneve.
  2. INFINIT SHPK & INERTI SHPK, për këto arsye:
  - Nuk e ka paraqitur në dokumentacion Ing.Mekanik të përcaktuar sipas pikës 2.3.4 të DST e ndryshuar sipas shtojcës nr.1.
  - Nuk ka arritur te paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e Kapacitetit Teknik tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim (manovratorët). Në dokumentacionin e paraqitur nga B.O.E, janë deklaruar vetëm 3 manovratorë nga 5 të kërkuar sipas pikës 2.3.4 të DST e cila është ndryshuar sipas shtojcës nr.1.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.115 - Dt.07-12-2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data