Open Procurement Albania

Loti 2: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), ne rruget “Abaz Celkupa-Hysen Kertusha-Aleksander Goga Telat Noga-Hysen Myshketa” në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Loti 2: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), ne rruget “Abaz Celkupa-Hysen Kertusha-Aleksander Goga Telat Noga-Hysen Myshketa” në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindërtimit).
Reference No. REF-70322-08-31-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 136 064 287,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-09-2020
Last date of Submitted Documents 11-09-2020
Tender Held Date 11-09-2020
No. of Bidders 6
Bidders 1. DION-AL SHPK
2. EURONDERTIM 2000 SHPK
3. PROGEEN SHPK
4. Ante Group + NOVA Construction 2012 SHPK
5. ARKONSTUDIO SHPK
6. INERTI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "Ante Group" Shpk - "NOVA Construction 2012" Shpk
 • The winning bid ALL without vat 134 561 020,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 134.561.020
  Contract date 12-10-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 84 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë :
  1. DION-AL SHPK
  2. EURONDERTIM 2000 SHPK
  3. PROGEEN SHPK
  4. Ante Group + NOVA Construction 2012 SHPK
  5. ARKONSTUDIO SHPK
  6. INERTI SHPK
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  II. Në fazen tjetër të procedurës kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues::
  1. Ante Group + NOVA Construction 2012 SHPK - Vlera: 134.561.020 leke pa TVSH
  2. ARKONSTUDIO SHPK - Vlera: 134.667.139 leke pa TVSH

  Vlera e kontrates ne kete rast eshte pa Tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-70322-08-31-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 7 Tetor 2020
  Signing of the Contract Nr.92 - Dt.26-10-2020
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 "Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore"

  VENDIM Nr. 562, datë 15.7.2020 - "PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), SI DHE MJEDISEVE NË BASHKËPRONËSI OSE TË PËRBASHKËTA NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKITË KURBIN, SHIJAK DHE DURRËS”.

  VENDIM Nr.540, datë 8.7.2020 - "PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT) SI DHE MJEDISEVE NË BASHKËPRONËSI OSE TË PËRBASHKËTA NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKITË DURRËS, TIRANË, LEZHË, KRUJË DHE KAVAJË”.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data