Open Procurement Albania

Sherbim i Pastrimit te Njesise Administrative Sukth

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres
Tender object Sherbim i Pastrimit te Njesise Administrative Sukth
Reference No. REF-75776-10-16-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 80 731 375,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-10-2020
Last date of Submitted Documents 19-11-2020
Tender Held Date 19-11-2020
No. of Bidders 4
Bidders “Pastrime Silvio shpk”
“Alko-Impex General Consturicion shpk”
AFA Grup shpk & Egland shpk”
Rej shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • REJ
 • The winning bid ALL without vat 68 861 120,00
  Bidder Announcement date 18-02-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 20251536
  Contract date 02-03-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Me date 11.12.2020,Ka marre pergjigje me date 17.12.2020 ne SPE. Me date 14.12.2020, Ka marre pergjigje me date 17.12.2020. Me date 16.12.2020, Ka marre pergjigje me date 16.12.2020. Me date 31.12.2020,Ka marre pergjigje me date 05.01.2021
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Pastrime Silvio shpk”, për këto arsye:
  - nuk kap vleren prej 20.182.844 leke me sherbime te ngjashme te realizuara gjate tre viteve te fundit, nga data e zhvillimit te tenderit.
  2. “Alko-Impex General Consturicion shpk”, për këto arsye:
  - nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat standarte te tenderit, pasi ne formularin e ofertes KVO ka konstatuar gabime ne perllogaritjen e vlerave te ofertes.
  3. AFA Grup shpk & Egland shpk”, për këto arsye:
  - Sipas verifikimeve te kryera rezulton se xhiro mesatare e AFA Grup shkp nuk kap 80% te fondit limit vjetor i cili eshte 20.182.844 lek pa tvsh. Xhiro mesatare e viteve 2017, 2018, 2019 te shoqerise AFA Grup shpk eshte 4.774.610 leke pa tvsh.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-75776-10-16-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.42 - Dt.23-03-2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data