Open Procurement Albania

Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin (Programi i Rindërtimit)
Burimi i Financimit: Në zbatim të VKM-së Nr. 828, datë 12.10.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të objektit arsimor, Shkolla 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”.
Reference No. REF-79224-11-19-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 196 872 127,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 20-11-2020
Last date of Submitted Documents 02-12-2020
Tender Held Date 02-12-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1. “G.P.G. COMPANY” SHPK
2. “SHENDELLI” SHPK & “ED KONSTRUKSION” SHPK & “SENKA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 196 851 127,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 196851127
  Contract date 19-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “G.P.G. COMPANY” SHPK
  2. “SHENDELLI” SHPK & “ED KONSTRUKSION” SHPK & “SENKA” SHPK
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “G.P.G. COMPANY” SHPK - Vlera: 196,851,127 lekë pa Tvsh.
  2. “SHENDELLI” SHPK &“ED KONSTRUKSION” SHPK & “SENKA” SHPK - Vlera: 196,867,127 lekë pa Tvsh.

  Vlera e kontrates eshte pa Tvsh
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-79224-11-19-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 18 datë 9 Shkurt 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 28 datë 25 Shkurt 2021
  Projekt ide Shkolla “Gjon Gjonaj”

  DETYRE PROJEKTIMI Shkolla “Gjon Gjonaj "

  VKM nr. 828, datë 12.10.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të objektit arsimor, shkolla 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data