Open Procurement Albania

Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr, ku jane te percaktuara 31 shtepi, te ndara: 1+1= 6 shtëpi; 2+1= 6 shtëpi; 3+1= 19 shtepi (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr, ku jane te percaktuara 31 shtepi, te ndara: 1+1= 6 shtëpi; 2+1= 6 shtëpi; 3+1= 19 shtepi (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-58145-05-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-05-2020
Last date of Submitted Documents 26-05-2020
Tender Held Date 26-05-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Klajger Konstruksion” shpk - “Inerti” shpk
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 105890032
  Contract date 30-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason
  Additions Do te ndertohen 31 shtepi, te ndara: 1+1= 6 shtëpi; 2+1= 6 shtëpi; 3+1= 19 shtepi
  I. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti” shpk
  Oferta ekonomike-Alternativa 1
  1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,177,000 Lekë pa tvsh
  2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,495,000 Lekë pa tvsh
  3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,170,000 Lekë pa tvsh.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Klajger Konstruksion” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Klajger Konstruksion” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Klajger Konstruksion” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Klajger Konstruksion” shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Inerti” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Inerti” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Inerti” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Inerti” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-58145-05-14-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr.27 - Dt.15-05-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 10 datë 22 Janar 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 15 datë 2 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data