Open Procurement Albania

Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e struktures së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore. (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kavajë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kavaje
Tender object Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e struktures së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore. (Programi i Rindërtimit)
Reference No. REF-86531-02-10-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 73 699 921,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 11-02-2021
Last date of Submitted Documents 22-02-2021
Tender Held Date 22-02-2021
No. of Bidders
Bidders 1. Arena MK shpk & NG Structures shpk & Infratech shpk
2. Net-Group shpk & Daam shpk
3. Gjeokonsult & Co shpk dhe ITM shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Arena MK shpk - NG Structures shpk - Infratech shpk
 • The winning bid ALL without vat 73 500 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 73500000
  Contract date 14-04-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Gjeokonsult & Co shpk dhe ITM shpk, për këto arsye:
  - BOE nuk paraqiti ofertë ekonomike në datën dhe orën e përcaktuar në ftesën për ofertë
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE Arena MK shpk & NG Structures shpk & Infratech shpk
  2. BOE Net-Group shpk & Daam shpk
  3. BOE Gjeokonsult & Co shpk dhe ITM shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Arena MK shpk & NG Structures shpk & Infratech shpk, Vlera 1380000 lekë pa TVSH
  2. Net-Group shpk & Daam shpk, Vlera: 1391046 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Arena MK shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Arena MK shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Arena MK shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Arena MK shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for NG Structures shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NG Structures shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for NG Structures shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NG Structures shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Infratech shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Infratech shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Infratech shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Infratech shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kavajë REF-86531-02-10-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 53 datë 9 Prill 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 71 datë 10 Maj 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data