Open Procurement Albania

Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m³ ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje
Tender object Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m³ ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje
Reference No. REF-90239-03-17-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 252 439 863,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 18-03-2021
Last date of Submitted Documents 20-04-2021
Tender Held Date 20-04-2021
No. of Bidders 2
Bidders “SENKA” SHPK
“G P G COMPANY” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 250 905 465,00
  Bidder Announcement date 24-05-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 301086558
  Contract date 03-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “SENKA” SHPK, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur dokumenta per te vertetuar përmbushjen e krtereve të punëve të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet pa TVSH, të realizuar gjatë tri viteve të fundit.
  - Operatori ekonomik duhet të disponojë si pjesë të stafit një Ekspert zjarrfikës të certifikuar në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, dëshmuar me kontratën e punës dhe certifikatë përkatëse.
  - Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Kontrate furnizimi me furnizuesin e tubave HDPE dhe PVC plastike sipas preventivit qe do te vendosen ne objekt, shoqëruar me katalogjet teknike të mallrave (HDPE dhe PVC, plastike).Në rast se katalogjet janë në gjuhë të huaj operatori ekonomik duhet ti paraqesë të përkthyera dhe noterizuara sipas legjislacionit në fuqi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.92 - Dt.14-06-2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data