Open Procurement Albania

“Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” (Programi i Rindërtimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë. (Programi i Rindërtimit)
““Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” ”
Reference No. REF-82853-12-22-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-12-2020
Last date of Submitted Documents 06-01-2020
Tender Held Date 06-01-2020
No. of Bidders
Bidders 1. “Ulza” shpk & “Vega” shpk
2. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” Shpk
3. “Alb-Star” shpk
4. “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk-
5. “ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit06” shpk & “Spektri” shpk
6. “Sireta 2F” shpk & “Vëllezërit Hysa”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Sireta 2 F" Shpk - “Vellezerit Hysa” Shpk
 • The winning bid ALL without vat 157076857.30
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 188492228.76
  Contract date 23-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “Ulza” shpk & “Vega” shpk
  2. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” Shpk
  3. “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.

  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” shpk
  2. “Alb-Star” shpk
  3. “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
  4. “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk
  5. “Bami” shpk
  6. “ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit06” shpk & “Spektri” shpk
  7. “G.P.G Company” shpk
  8. “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk
  9. “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk
  10. “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk
  11. “Klajger Konstruksion” shpk & “Rafaelo 2002” shpk &“Arb&Trans-2010” shpk
  12. “Sireta 2F” shpk & “Vëllezërit Hysa” shpk
  13. “Salillari” shpk
  14. “Sterkaj” shpk & “Eral Construction Company” shpk & “V.A.S Konstruksion” shpk & “Aci Engineering” shpk
  15. “Ulza” shpk & “Vega” shpk
  _____________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Ulza” shpk & “Vega” shpk- Oferta ekonomike = 161,109,809.2 lekë pa TVSH.
  2. “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- Konstruksion” Shpk - Oferta ekonomike = 162,034,788.4 lekë pa TVSH.
  3. “Alb-Star” shpk - Oferta ekonomike = 160,280,279.2 lekë pa TVSH.
  4. “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk- Oferta ekonomike = 164,748,819.8 lekë pa TVSH.
  5. “ED Konstruksion” shpk & “Glavenica” shpk & “Ardit06” shpk & “Spektri” shpk - Oferta ekonomike = 159,618,511.5 lekë pa TVSH.
  6. “Sireta 2F” shpk & “Vëllezërit Hysa” shpk - Oferta ekonomike = 157,076,857.30 lekë pa TVSH.
  _______________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Sireta 2 F" Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Sireta 2 F" Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Sireta 2 F" Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Sireta 2 F" Shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “Vellezerit Hysa” Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Vellezerit Hysa” Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Vellezerit Hysa” Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Vellezerit Hysa” Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-82853-12-22-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 33 datë 5 Mars 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 48 datë 02 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data