Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Tiranë 7 11 - 11 - 2,476,359,276

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim Njësia Administrative 4 dhe 8, Zona “5 Maji” (Faza 3)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract ''Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve pedonales dhe rrugëve të brendshme të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 2)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk 409,913,598.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Bami SHPK 401,662,141.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 2) (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk 407024967.30
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Klajger Konstruksion”Shpk & “Rafaelo 2002”Sha & “Arb&Trans-2010”Shpk 188,294,000.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Baldushkut” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 157076857.30
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e e Pezes” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 96,444,444.00
Local Unit Tiranë ““Ndërtimi i rrugëve të brendshme në RSU.3” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 93,272,133.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Vaqarrit” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Klajger Konstruksion”Shpk & “Rafaelo 2002”Sha & “Arb&Trans-2010”Shpk 91,866,333.00
Local Unit Tiranë "Ndërtimi i infrastrukturës publike në zonën e Zall Herrit" (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Klajger Konstruksion”Shpk & “Rafaelo 2002”Sha & “Arb&Trans-2010”Shpk 161,000,350.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve pedonales dhe rrugëve të brendshme të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk 469,804,452.00
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data